Eénloketsysteem btw niet voor fiscale eenheid

Vanaf 1 juli 2021 geldt de nieuwe EU-btw-richtlijn voor e-commerce en gelden de nieuwe btw-regels. De nieuwe regeling bevat ook het éénloketsysteem (of OSS-systeem). Inmiddels is echter bekend geworden dat fiscale eenheden hiervan geen gebruik kunnen maken.

OSS-systeem

Het OSS-systeem (One Stop Shop) kan gebruikt worden bij e-commerce diensten en afstandsverkopen aan consumenten en ondernemers die: 

  • geen btw-aangifte doen;
  • wonen in andere lidstaten van de EU;
  • samen een omvang hebben van meer dan € 10.000.

Komen de afstandsverkopen boven dit bedrag uit? Dan berekent de ondernemer de btw van het land waar de afnemer woont. De ondernemer moet de btw daar ook afdragen en er aangifte doen.

Nieuw per 2021

Ondernemers kunnen vanaf 1 juli 2021 echter ook kiezen voor het OSS-systeem. In dit systeem kan de ondernemer de in andere EU-landen verschuldigde btw aangeven en afdragen bij de Nederlandse Belastingdienst. 

Nieuwe btw-regels bij afstandsverkopen

Lever je regelmatig aan consumenten of ondernemers die niet btw-plichtig zijn in andere lidstaten van de EU? Dan heb je te maken met een belangrijke btw-wijziging vanaf 1 juli 2021. Btw-specialist Hans Wiersma schreef er deze whitepaper over.

Werkmaatschappij

Een fiscale eenheid kan dus niet deelnemen aan de OSS. Ondernemingen die deel uitmaken van een fiscale eenheid kunnen zich daarentegen wél aanmelden voor het OSS-systeem.

Inschrijving vindt namelijk plaats op het niveau van de werkmaatschappij met het btw-identificatienummer van de werkmaatschappij dat de leveringen verricht. Op de vraag of de aanvrager onderdeel is van een fiscale eenheid moet men het antwoord ‘nee’ invullen. 

Let op!

Zijn er meerdere onderdelen binnen de fiscale eenheid die leveringen verrichten? Dan moet u deze afzonderlijk registreren.

Vragen?

Heb je vragen over registratie in het OSS-systeem? Neem gerust contact met ons op.