EA-vergroening wijzigingen uiterlijk 15 oktober doorgeven

Gaat u de vergroening invullen met een EA-vanggewas? Zorg dat het gewas in de Gecombineerde opgave overeenkomt met het gewas dat u daadwerkelijk heeft gezaaid. Een wijziging van de inzaaidatum moet u tijdig doorgeven.

Ander EA-gewas

Zaait u na de hoofdteelt een ander EA-vanggewas dan u in de Gecombineerde opgave (GO) heeft opgegeven? Sinds dit jaar bent u verplicht om een eventuele wijziging door te geven in de GO. U kunt het gewas tot en met 15 oktober aanpassen.

Ander perceel

Zaait u het vanggewas op een ander perceel? Ook dat moet u doorgeven op uiterlijk de inzaaidatum van het vanggewas.

Gewijzigde zaaidatum

Zaait u het EA-vanggewas op een latere datum dan u heeft opgegeven? U moet deze wijziging uiterlijk op de dag van zaaien doorgeven. Heeft u de gewijzigde zaaidatum later dan de werkelijke zaaidatum gemeld? Dan is de datum, waarop u het heeft gemeld, de zaaidatum waarop de verplichte 8 weken teeltperiode start.

Wijziging categorie

Kiest u ervoor om de vergroening in te vullen met een andere categorie dan opgegeven? Dit moet u dit ook uiterlijk 15 oktober bij RVO melden.

Heeft u nog vragen over wijzigingen van de EA-vergroening? Neem gerust contact met ons op. 

Ook interessant: er is een akkoord bereikt over het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode 2023-2027. Lees er meer over in onderstaand artikel: