Omschakelprogramma Duurzame Landbouw: pilot gestart

Het kabinet trekt de komende jaren miljoenen euro's uit om boeren en tuinders om te laten schakelen naar een duurzamere manier van produceren. Hiervoor komen subsidieregelingen en een investeringsfonds beschikbaar. In totaal stelt minister Schouten (LNV) 175 miljoen euro beschikbaar voor dit omschakelprogramma duurzame landbouw. 

Voor het investeringsfonds start nu een pilot. In september volgt een werkkapitaalregeling. Een subsidie voor een bedrijfsplan kunt u dit najaar aanvragen.

Een grote stap

De omschakeling naar een stikstofarme(re) en duurzame landbouw is een grote stap voor veel agrarisch ondernemers. Eerder had minister Schouten al beloofd om hiervoor met een omschakelfonds te komen.

Wat houdt het omschakelprogramma in?

Omdat er nu meerdere regelingen van kracht gaan, gaat het nu om een omschakelprogramma. Dit programma bestaat uit een omschakelspoor en een overbruggingsspoor en bevat de volgende onderdelen:

  • Een investeringsfonds. 
  • Een subsidieregeling voor ondersteuning bij het maken van een bedrijfsplan voor omschakeling.
  • Een subsidieregeling voor het opstarten van demonstratiebedrijven. 
  • Een borgstellingsregeling voor werkkapitaal.

Pilot Investeringsfonds

Uit een pilotfonds kunt u een achtergestelde lening krijgen van maximaal € 400.000 voor investeringen die nodig zijn voor de omschakeling. Voor het verkrijgen van een lening moet u een bedrijfsplan opstellen. Uit dit plan moet blijken op welke manier u met uw plannen gaat bijdragen aan de 5 van de 8 gestelde doelen. Hierbij is het doel ‘stikstof’ een verplicht onderdeel.

Meer informatie over deze pilot vindt u hier

Werkkapitaalregeling

Naast het investeringsfonds is ook een werkkapitaalregeling in ontwikkeling, zodat u tijdelijke liquiditeitstekorten kunt opvangen. Deze regeling is bedoeld voor deelnemers aan de pilot-investeringsfonds en voor bedrijven die overschakelen naar biologische landbouw. De verwachting is dat deze werkkapitaalregeling per 1 september opengaat.

Subsidieregeling bedrijfsplannen

Voor het opstellen van een bedrijfsplan voor omschakeling kunt u, naar verwachting, vanaf 1 november subsidie aanvragen. Deze subsidie krijgt u in de vorm van een voucher die u bij een BAS-adviseur kunt verzilveren.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.