Deze subsidies maken duurzaamheid in transport mogelijk

Subsidies: niet het meest voor de hand liggende begrip in de commerciële wereld. Je denkt er bijvoorbeeld eerder aan bij culturele instellingen. Niets is minder waar! Ook bedrijven in transport en logistiek maken geregeld gebruik van subsidies.

Voorbeeldcase

Om het allemaal iets tastbaarder te maken gebruiken we in dit artikel een voorbeeldcase van wagenpark van Maat Transport. 

Het wagenpark van Maat Transport is jong en voldoet aan de meest recente of in de toekomst geldende milieueisen. Arjan Maat, directeur van Maat Transport: "Zodra er bij ons materieel op de nominatie staat om te vervangen, besteden we altijd aandacht aan vragen hoe het slimmer en efficiënter kan." Maat heeft het afgelopen jaar verschillende opleggers en (semi-)diepladers vervangen en haalde voor zijn nieuwe opleggers € 23.500 aan transportsubsidie binnen.

Energiebesparing

Bij de aanschaf van het nieuwe materieel is expliciet aandacht besteed aan verhoging van de beladingsgraad. "De nieuwe voertuigen zijn een stuk lichter dan de oude, waardoor meer vervoerd kan worden," zegt Maat. "Uiteraard volledig binnen de nationaal en internationaal geldende wettelijke kaders. Door de energiebesparing helder in beeld te brengen en goed cijfermatig te onderbouwen, zijn we erin geslaagd voor vijf nieuwe opleggers subsidie te krijgen. Daar zijn we hier erg blij mee."

Elektrische aandrijving

Kostenbesparing en het waar mogelijk beperken van CO2-uitstoot spelen een belangrijke rol voor Mandersloot. "Daarop selecteren we onze koelinstallaties op de wagens", zegt directeur/eigenaar Ronald Mandersloot. "Met dit in gedachten hebben we 20 elektrisch aangedreven koelinstallaties aangeschaft. Een substantiële subsidie heeft deze investeringsbeslissing aanzienlijk gemakkelijker gemaakt", zegt de Gelderse ondernemer.

Milieubelasting

Van elektrisch aangedreven transportkoelingen is bekend dat ze aanzienlijk minder brandstof verbruiken dan de oudere (diesel-gestookte) systemen. "Dit is op zich al een belangrijk aspect bij het aankoopproces van nieuwe koelingen. Een lager brandstofverbruik betekent minder milieubelasting en minder kosten", vertelt Mandersloot.

"De nieuwe systemen zijn bovendien een stuk stiller dan de oude transportkoelingen. Ook dat laten wij meewegen bij een investeringsbeslissing. Hier is immers de omgeving mee gediend. Op onze hubs hebben we aansluitingen aangelegd om de koelmotoren elektrisch te laten werken. Als de overheid dan ook nog eens bereid is een financiële bijdrage te leveren, maakt dat het plaatje compleet."

Martijn van der Leest
Martijn van der Leest Senior subsidieadviseur

Welke subsidies in de transportsector?

De belangrijkste transportsubsidies zijn: 

  • SSEB, een interessante regeling wanneer je als doel hebt om stikstofuitstoot te verminderen.
  • AanZET, subsidie voor de aanschaf van zero emissie vrachtwagens.
  • DKTI, subsidie voor transportoplossingen met weinig of geen CO2-uitstoot.

Wil je gelijk weten voor welke (transport)subsidies je in aanmerking komt? Vraag dan een subsidiescan aan bij onze dochteronderneming Cata Subsidieadvies. 

Vraag subsidiescan aan

CO2-reductie

We zien de laatste tijd veel aandacht van de overheid voor CO2-reductie. Dat vergroot de kans op duurzaamheidssubsidies voor projecten die bij de duurzaamheidsdoelen en subsidieprogramma’s van de overheid aansluiten. Voor 2022 staan er nieuwe subsidieprogramma’s op de rol die emissieloos vervoer stimuleren.

Tip! Zorg ervoor dat je de subsidieaanvraag tijdig indient. Meestal moet een aanvraag binnen drie maanden na de orderdatum zijn ingediend. Ook al vindt levering of betaling pas veel later plaats. Met name bij regelingen die specifiek zijn gericht op emissieloos vervoer wil de aanvraagsystematiek wel eens net even anders zijn. Check dit tijdig om zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen. 

Onze subsidieadviseurs helpen je hier graag bij, neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

Bron: TLN

Martijn van der Leest
Martijn van der Leest Senior subsidieadviseur