Drijfmest op maïsland uitrijden vanaf 15 maart

Drijfmest op maïsland op zand- en lössgronden mag vanaf 15 maart uitgereden worden. Dit is een wijziging ten opzichte van eerder. Lees meer...

Drijfmest op maïsland uitrijden vanaf 15 maart

Eerder is aangekondigd dat drijfmest op maïsland op zand- en lössgronden vanaf 1 april 2021 uitgereden mag worden. Inmiddels is aangegeven dat deze datum wordt verschoven naar 15 maart. Deze voorwaarde geldt niet voor percelen grasland die later worden vernietigd ten behoeve van maïs. Ongewijzigd blijft de meldplicht van alle percelen op zand- en lössgrond waarop u maïs gaat telen. 

Wijziging in datum

Op bouwland op zand- en lössgrond waarop u maïs gaat verbouwen mag u, volgens het nieuwe voorstel, pas vanaf 15 maart drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib uitrijden. De eerder voorgestelde datum vanaf 1 april is dus naar voren gehaald.

Geldt niet voor grasland

Het blijft wél toegestaan om drijfmest voor 15 maart uit te rijden op grasland. Het gaat hierbij om grasland dat nog wordt geoogst of beweid voordat de maïs wordt ingezaaid.

Heeft u gras ingezaaid als verplicht vanggewas na maïs? En gaat u dit gras nog oogsten of beweiden voordat u hier weer maïs inzaait? Dan wordt dit ook als grasland beschouwd en hoeft u ook niet te wachten tot 15 maart.

Uitrijperiode vaste mest ongewijzigd

De uitrijperiode van vaste mest op bouwland op zand- en lössgrond blijft ongewijzigd en is toegestaan vanaf 1 februari.

Percelen melden: uiterlijk 15 februari 

Wilt u vanaf volgend jaar maïs telen op zand- en lössgrond? Dan moet u de percelen waarop u maïs gaat telen uiterlijk 15 februari bij RVO melden. Indien u een perceel niet aanmeldt, mag u op dat perceel in 2021 geen maïs telen. Meld ook een perceel aan waarover u nog twijfelt, zo houdt u ‘alle opties' open.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.