Drijf­mest be­mes­ten na mais toegestaan

Je mag bouwland onder voorwaarden t/m 15 september bemesten.

Drijfmest bemesten na mais toegestaan

Je mag bouwland onder voorwaarden t/m 15 september bemesten. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de grondsoorten. Je mag dus ook na de maisoogst drijfmest uitrijden. Echter moet je op zand- en lössgrond wel een verplicht vanggewas telen.

Aanvullende voorwaarden

Je mag t/m 15 september drijfmest uitrijden op bouwland onder de volgende voorwaarden:

  • Je teelt uiterlijk 15 september een groenbemester die je minimaal 8 weken laat staan.
  • Je teelt uiterlijk 15 september een winterkoolzaad die je volgend jaar gebruikt voor de zaadwinning.
  • Je plant aansluitend in het najaar bloembollen.

Verplicht vanggewas na mais

Op maisland op zand- en lössgrond kunt het verplichte vanggewas inzetten als groenbemester. Als je direct na het oogsten bemest en het verplichte vanggewas inzaait voldoe je aan de voorwaarden.

Onderzaai? Dan niet vernietigen

Ook door middel van onderzaai kun je het verplichte vanggewas telen. RVO stelt dat je dan niet mag bemesten, omdat de onderzaai dan wordt vernietigd. Gezien de droge omstandigheden is dit wel een terecht punt. De vraag is echter of dat altijd zo is. Om discussie te voorkomen is ons advies om niet te bemesten of ondanks de onderzaai na het bemesten nogmaals een vanggewas in te zaaien.

Zijn er vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op.