Doorgeven wijzigingen EA-vanggewas

tot uiterlijk 15 oktober 2021

Heeft u EA-vanggewassen opgegeven voor de invulling van uw vergroeningseis Ecologisch aandachtsgebied? En zijn er wijzigingen in onder meer de zaaidatum, gewas en/of perceel? Dan moet u deze wijzigingen tijdig doorgeven aan RVO.

Wijzigingen doorgeven

U kunt tot uiterlijk 15 oktober 2021 wijzigingen doorgeven aan RVO. Zie voor het melden het stappenplan op de site van RVO. Onderstaande wijzigingen bent u verplicht om door te geven:

  • Gewas en/of categorie.
  • Zaaidatum vanggewas of oogstdatum van hoofdteelt (bij onderzaai).
  • Teelt van EA-vanggewas op ander perceel.

 

Gecombineerde opgave

Heeft u gekozen voor EA-vanggewassen na de hoofdteelt? Dan heeft u met de Gecombineerde opgave (GO) het gewas, de geplande zaaidatum en de categorie (cat. 1 inzaaien na hoofdteelt of cat. 3 onderzaai) doorgegeven.

Zaaidatum

U moet een gewijzigde zaaidatum uiterlijk op de nieuwe zaaidatum doorgeven. Is de melddatum later dan de feitelijke inzaaidatum, dan geldt de melddatum als zaaidatum. Vanaf deze datum start de verplichte teeltperiode van 8 weken.

EA-vanggewas op ander perceel

U mag een EA-vanggewas telen op een perceel waarvoor u geen EA-vanggewas heeft opgegeven in de GO. U moet dit andere perceel wél met de GO hebben opgegeven. Voldeed u bij het indienen van de GO niet aan de 5%-EA-eis? Dan is het niet toegestaan dat u hiermee uw EA-invulling nu verhoogd.

Let op! Als u het gewas eerder inzaait, moet u ook deze wijziging uiterlijk 15 oktober (of eerder) melden.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.