Zzp’er op bouwplaats? Wel of geen dienstbetrekking

In de bouw kan nog steeds op allerlei manieren uitstekend buiten dienstbetrekking worden gewerkt, aldus staatssecretaris Wiebes in antwoord op Kamervragen.

Ook na 1 mei

Ook na 1 mei 2016 is het nog steeds mogelijk om als zzp-er op een bouwplaats werkzaam te zijn zonder dat daarbij een dienstbetrekking met de opdrachtgever ontstaat. Tot 1 mei 2016 speelde deze vraag nauwelijks omdat de meeste zzp'ers wel beschikten over een VAR-wuo of VAR-dga die vrijwaring gaf.

Wel dienstverband

Nu deze vrijwaring er niet meer is, constateert de Belastingdienst dat sommige opdrachtgevers zzp'ers een dienstverband aanbieden omdat zij (blijkbaar) tot de conclusie komen dat sprake is van een dienstbetrekking.

Volgens de staatssecretaris gaat het daarbij om opdrachtnemers die persoonlijk verplicht zijn om dag in dag uit op de bouwplaats al dan niet samen met het eigen personeel van de opdrachtgever alle voorkomende werkzaamheden te verrichten.Hierbij is werkgeversgezag aanwezig en wordt gebruikgemaakt van materialen en apparatuur van de opdrachtgever.

Geen dienstverband

Worden de werkzaamheden onder andere omstandigheden verricht dan is het echter heel goed mogelijk dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als niet dag in dag uit alle voorkomende werkzaamheden worden verricht op de bouwplaats maar sprake is van afgeronde, zelfstandige opdrachten.

Tip:
De beoordeling of er wel of geen sprake is van een dienstbetrekking, is niet eenvoudig. Overleg met één van onze adviseurs over uw eigen situatie.