Dga-taks 2022: max 500.000 onbelast lenen

Na 1 januari 2022 mag een dga nog maar €500.000 onbelast lenen van zijn bv. Alle schuldvorderingen boven dit half miljoen worden vanaf die datum belast in box 2, dus als inkomen uit aanmerkelijk belang.

Voor bestaande eigenwoningschulden wordt een overgangsmaatregel getroffen. Dit staat in de aanbiedingsbrief van minister Hoekstra bij het Belastingplan 2019.

Update! Vanwege de coronacrisis wordt deze zogenaamde dga-taks een jaar later ingevoerd dan eerder was gepland, namelijk per 2023. Lees meer.

Onduidelijkheid

Momenteel is nog niet duidelijk hoe het wetsvoorstel er precies uitziet. In de Miljoenennota was sprake van een invoeringsdatum van 2020, deze datum is deze week al doorgeschoven naar 2022. In de loop van 2019 wordt het definitieve wetsvoorstel gepresenteerd.

Het is dus nog een beetje koffiedik kijken. Mocht de invoeringsdatum van 2022 gehanteerd blijven, heeft u tot dan de tijd om actie te ondernemen.

Uitkeren als dividend

Maakt u gebruik als dga van de zogenaamde rekening-courant? Dan kunt u ervoor kiezen om het meerdere boven het half miljoen uit te laten keren als dividend.

Het lijkt interessant om hier in 2019 van te profiteren. Ook dividend wordt belast in box 2, echter stijgt na 2020 de box 2-heffing van 25% naar 26,25% en in 2021 zelfs naar 26,9%.

Tip:

Omdat de heffing in box 2 na 2020 stijgt, kan het interessant zijn om in 2019 al maatregelen te treffen.

Aflossen of andere financiering?

Heeft u meer geleend bij uw bv dan € 500.000? Dan heeft u nog een aantal andere opties. Wellicht is er voor u een mogelijkheid om de 'eigen' financiering af te lossen.

Lukt dit niet, dan kunt u ook overwegen om de lening onder te brengen bij een externe financier. U kunt natuurlijk de situatie ook laten zoals deze is en de belasting over het meerdere dan een half miljoen af te dragen.