Dga: niet verzekerd. Wat nu?

Als u dga bent en niet bent verzekerd voor de werknemersverzekeringen, zal u zich eventueel zelf moeten verzekeren tegen het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid. We geven u hierover wat meer informatie.

Leonie Pongers
Leonie Pongers

Lang niet alle dga's verzekerd

Uit onderzoek bleek dat lang niet alle dga's zich hiertegen verzekeren. Er bestaan nogal wat misverstanden over het wel of niet verzekeren. Wij zetten er vier voor u op een rij:

  1. Het overkomt mij niet.
  2. Ik heb genoeg gespaard.
  3. Er is wel een regeling vanuit de overheid.
  4. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is per definitie te duur.

Arbeidsongeschiktheid harde realiteit

Of u een arbeidsongeschiktheidsverzekering moet afsluiten, is een keuze die u zelf moet maken. Uw keuze baseren op een van de vier misverstanden is niet verstandig. Arbeidsongeschiktheid is helaas niet te voorspellen en kan daardoor plotsklaps de harde realiteit zijn. Vanuit de overheid is er - op de bijstand na - in ieder geval niets voor u geregeld.

Risico's arbeidsongeschiktheid

U zult zelf de risico's en de consequenties moeten inschatten wanneer u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt. Hou daarbij in gedachten dat de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering afhankelijk is van een aantal factoren, zoals de hoogte van het eigen risico, de looptijd van de uitkering, uw leeftijd, uw gezondheid en uw beroep.

Premies verzekering aftrekbaar

De premies die u betaalt voor een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn volledig aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Voorwaarde is wel dat deze verzekering recht geeft op periodieke uitkeringen bij invaliditeit, ziekte of ongeval. De periodieke uitkeringen zijn belast.

Let op!
De premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering die recht geeft op een eenmalige uitkering, zijn niet aftrekbaar. Daar staat tegenover dat de uitkering dan ook niet belast is.

Verzekering afsluiten via bv

U kunt de arbeidsongeschiktheidsverzekering ook afsluiten via de bv. De premies zijn dan aftrekbaar in de bv. Over het algemeen is dit minder aantrekkelijk dan de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering. De betaalde premies zijn namelijk in privé tegen een hoger tarief aftrekbaar en bij een faillissement van de bv loopt u niet het risico dat uw uitkering in gevaar komt. Nadeel is wel dat een deel van de premie voor een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering, ondanks het hogere tarief, wel voor uw eigen rekening blijft.