Toestemming EU niet verwacht voor 1 januari 2018

Nieuwe derogatieperiode van start

Nederland heeft voor de jaren 2014 tot en met 2017 derogatie gekregen. Zonder derogatie mag u op landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Als u voldoet aan de voorwaarden voor derogatie mag u dit verhogen naar 230 of 250 kilogram stikstof per hectare.

Vanaf 1 januari 2018 moet een nieuwe derogatieperiode van start gaan. Hiervoor moet Nederland eerst in overleg met de Europese Commissie. Dat kan pas als overeenstemming is bereikt over het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Met het zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn moet Nederland aan de Europese Commissie laten zien welke maatregelen worden genomen om in de toekomst te voldoen aan de Nitraatrichtlijn.

Onderhandelingen derogatie

Pas na overeenstemming over de Nitraatrichtlijn, kan Nederland met de Europese Commissie in gesprek voor een nieuwe derogatieperiode. Dit betreft de periode 2018 t/m 2021. Ook onderhandelen ze dan over (nieuwe) derogatievoorwaarden.

Planning

Het zesde Actieprogramma wordt na de zomer naar de Europese Commissie gestuurd. De verwachting is, dat hierover eind dit jaar overeenstemming is. Daarna kunnen de onderhandelingen over derogatie starten. Daarom verwachten we dat u pas in de loop van 2018 duidelijkheid krijgt of u derogatie ook in 2018 toe kunt passen. Ook weet u pas vanaf dat moment wat de derogatievoorwaarden zijn.