Derogatie 2022: grote onzekerheid

Het is nog onduidelijk of Nederland in 2022 verlenging van derogatie krijgt. U hoeft nog geen ingrijpende bemesting keuzes te maken. Wij leggen het u uit.

Derogatie 2022: grote onzekerheid

Wilt u graag gebruikmaken van derogatie? Helaas is het op dit moment nog niet duidelijk of Nederland opnieuw derogatie krijgt. Dit besluit zal pas laat in het jaar 2022 vallen. Dit betekent een onzekere periode. Voor de bemesting van uw percelen hoeft u nu nog geen ingrijpende keuzes te maken. Wij leggen het u uit.

Voorlopig derogatievoorwaarden 2021 hanteren

Wilt u dit jaar van derogatie gebruikmaken als dit straks mogelijk is? Hanteer dan voorlopig de derogatievoorwaarden van 2021, zoals de 80% graslandeis. U kunt op een later moment nog grondmonsters nemen en een bemestingsplan opstellen.

Eerste twee grassneden ‘normaal’ bemesten

Belangrijk is en blijft om de eerste twee grassneden ‘optimaal’ te bemesten. Gezien de onzekerheid omtrent derogatie is ons advies om hierbij binnen de 170 kg stikstof/ha te blijven. U kunt dan waarschijnlijk gewoon bemesten zoals u gewend bent. Anders is ons advies om uw gebruikelijke mestgift iets te verlagen.

Keuzes na tweede grassnede

Voor de bemesting in de rest van het jaar kunt u na de tweede grassnede een keuze maken: tot de derogatienorm bemesten of niet? Hopelijk is er dan meer duidelijkheid over de kans dat derogatie wordt verleend.

In voorjaar mest afvoeren

Gaat derogatie niet door, dan zal later in het jaar de druk op de mestmarkt flink toenemen. Heeft u een mestoverschot op basis van de eerdere derogatienorm (250/230)? Dan is het verstandig om in ieder geval dit mestoverschot in het voorjaar af te voeren.

Extra mest afvoeren of in voorraad nemen?

U moet terug naar 170 kg stikstof per hectare als Nederland onverhoopt geen derogatie krijgt. Als u dan een mestoverschot heeft, dan moet u extra mest afvoeren of in voorraad nemen. Heeft u onvoldoende mestopslag om extra mest in voorraad te nemen? Overweeg dan om deze mest ook in het voorjaar af te voeren.

Heeft u vragen over de derogatie 2022? Neem dan contact met ons op.