Deadlines meststoffen januari en februari

De maand januari is een maand waarin er verschillende zaken geregeld en gemeld moeten worden m.b.t. meststoffen. Belangrijke deadlines leest u hier.

Deadlines meststoffen januari en februari

De maand januari is een maand waarin er verschillende zaken geregeld en gemeld moeten worden met betrekking tot meststoffen. Welke zaken moet u de komende tijd regelen? U vindt hier de belangrijkste deadlines op een rij.

Aanvullende gegevens

Neemt u deel aan derogatie of heeft u een uitnodiging gehad voor het indienen van de aanvullende gegevens? Dien deze dan uiterlijk 31 januari in.

  • Gebruik bij de mestvoorraden de juiste gehaltes. Dit is onder andere afhankelijk of u in 2020 bemonsterde mest heeft afgevoerd.
  • Geef daarnaast de aan- (en afvoer) van kunstmest op.
  • Verder moet u van sommige staldieren gegevens doorgeven.

Voorraden vastleggen

Voor het afronden van uw mestboekhouding moet u, behalve uw mestvoorraden, ook de voorraden voer en dieren vastleggen. Dit geldt vooral als u staldieren heeft of de BEX toepast. Als melkveehouder heeft u de voorraden ook nodig voor het invullen van de KringloopWijzer. Indien van toepassing, geef dan de voorraden uiterlijk 31 januari door aan RVO.

Derogatie en grondmonsters

Wilt u in 2021 derogatie toepassen? Meldt u dan uiterlijk 31 januari aan en betaal de legeskosten tijdig. Zorg ook dat u uiterlijk 31 januari geldige grondmonsters laat nemen en een bemestingsplan heeft opgesteld.

Grondmonsters voor derogatie mogen op 31 januari niet ouder zijn dan vier jaar. Dit betekent dat monsters die zijn genomen vanaf 1 februari 2017 voor het jaar 2021 gebruikt kunnen worden.

Bovengronds aanwenden meststoffen

Ook in 2021 is het, in specifieke situaties, mogelijk om drijfmest van rundvee afkomstig van uw eigen bedrijf bovengronds uit te rijden. Wilt u hier (weer) gebruik van maken? Meldt u zich dan uiterlijk 1 februari aan bij RVO.

Let op: niet bij deelname derogatie

Per 2021 is het niet meer mogelijk om als derogatiebedrijf gebruik te maken van de vrijstellingsregeling. U moet dus een keuze maken.

Melden maïs op zand- en lössgrond

Nieuw per 2021 is dat u op zand- en lössgrond alleen maïs mag telen op percelen die u uiterlijk 15 februari heeft aangemeld. Op deze percelen mag u daarnaast pas vanaf 15 maart drijfmest uitrijden. Dit kwam al naar voren in een eerder nieuwsbericht.

Heeft u voor een perceel geen melding gedaan? Dan mag u dit jaar op dat perceel geen maïs telen. Ons advies is daarom om bij twijfel een perceel aan te melden. Afmelden kan altijd nog, aanmelden niet meer.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op.