Daling pachtnormen

Bent u pachter of verpachter van landbouwgrond, woningen of bedrijfsgebouwen? Jaarlijks worden de pachtprijzen vastgesteld. De meeste pachtprijzen gaan dit jaar behoorlijk omlaag.

Daling pachtnormen

Bent u pachter of verpachter van landbouwgrond, woningen of bedrijfsgebouwen? Jaarlijks worden de pachtprijzen vastgesteld. De meeste pachtprijzen gaan dit jaar behoorlijk omlaag.

Wijziging pachtprijzen

Per 1 juli 2017 wijzigen de pachtprijzen. Deze nieuwe pachtprijzen zijn gebaseerd op de bedrijfsresultaten per sector in de periode 2011 t/m 2015. Deze wijzigingen gelden voor uw reguliere en geliberaliseerde pachtcontracten (> 6 jaar). De nieuwe pachtprijzen vindt u in de bijlage.

Akkerbouw en melkveehouderij

In de akkerbouw en de melkveehouderij zijn de pachtprijzen verlaagd. De lagere pachtprijzen voor de gebieden met akkerbouw en overwegend melkvee zijn o.a. verklaarbaar door de slechte resultaten in het jaar 2015. Dit jaar is nu aan de berekeningen toegevoegd. Daarnaast telt het goede jaar 2010 niet meer mee in de berekening.

Tuinbouw

De pachtprijzen voor los tuinbouwland zijn daarentegen wel gestegen. Voor de tuinders in het gebied ‘Rest van Nederland’ was 2015 een goed jaar. De pachtprijs stijgt hier zelfs met 58%.

(Agrarische) woningen

Heeft u een agrarische woning met een pachtcontract dat ouder is dan 1 september 2007? Dan stijgt uw pachtprijs met 2,8%. Pachtcontracten voor woningen die zijn afgesloten op of na 1 september 2007 stijgen met 0,3%.

Bedrijfsgebouwen

De pachtprijs voor uw agrarische bedrijfsgebouwen wordt verhoogd met 1,3%. De prijsbepaling is afhankelijk van de aard van uw bedrijf en de doelmatigheidsklasse van uw gebouwen.

Let op!
De pachtprijzen wijzigen per 1 juli 2017. De nieuwe prijzen kunnen dus doorgevoerd worden op de factuur van het pachtjaar dat ingaat vanaf deze datum.