Corona: coulance betalen pensioenpremie

Ook pensioenuitvoerders proberen de financiële nood van ondernemers vanwege het coronavirus te verlichten. Lees meer..

Corona: coulance betalen pensioenpremie

Ook pensioenuitvoerders proberen de financiële nood van ondernemers vanwege het coronavirus te verlichten.

Mogelijkheden 

Pensioenuitvoerders komen ondernemers zoveel mogelijk tegemoet bij moeilijkheden met het betalen van pensioenpremies. Omdat per sector en werkgever de problemen verschillend zijn, zal maatwerk geleverd worden op basis van de volgende mogelijkheden:

  • Pensioenuitvoerders treffen met werkgevers waar nodig een betalingsregeling. De individuele werkgever dient zich in dat geval te melden bij het pensioenfonds, de verzekeraar of de premiepensioeninstelling.
  • Betalingstermijnen van pensioenpremies worden binnen de wettelijke mogelijkheden verruimd.
  • Pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid, onder meer door het inschakelen van incassobureaus en het opleggen van boetes uit te stellen.

Let op!

Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies wordt aangeraden de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of uw pensioenadviseur.

Let op!
Voor bedrijfstakpensioenfondsen geldt dat een melding van betalingsonmacht ook aan de orde is, op gelijke wijze als bij de Belastingdienst.

 

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.