Opnieuw verruiming coronasteun voor getroffen bedrijven

Vanwege de nieuwe beperkende coronamaatregelen heeft het kabinet een pakket aan extra financiële compensatie bekendgemaakt. Lees meer...

Opnieuw verruiming coronasteun voor getroffen bedrijven

Vanwege de coronamaatregelen heeft het kabinet opnieuw financieel ondersteunende maatregelen aangekondigd. Deze betreffen de NOW, de TVL, de TOZO en enkele branchegerichte maatregelen.

NOW: verhoging maximaal omzetverlies

Via de NOW kunnen werkgevers, die met minstens 20% omzetverlies geconfronteerd worden, een vergoeding krijgen voor een deel van de loonkosten. Besloten is dat voor de NOW 5.0 voor de maanden november en december 2021 het omzetverlies maximaal 90% kan bedragen in plaats van 80%.

Dit verhoogde percentage gaat ook gelden voor de NOW 6.0 voor de maanden januari tot en met maart 2022. Met deze verhoging kan bij de uitbetaling van het voorschot van de NOW 5.0 nog geen rekening worden gehouden. Bij de definitieve vaststelling wordt dit gecorrigeerd. De vergoeding is gehandhaafd op 85%.

TVL: minimumomzetverlies verlaagd

Ondernemers met omzetverlies kunnen voor hun vaste lasten een tegemoetkoming krijgen via de TVL. Vanwege de korte aankondigingsperiode wordt voor het vierde kwartaal van 2021 het minimumomzetverlies eenmalig bepaald op 20%. Vanaf 2022 dient het minimale omzetverlies weer de oorspronkelijke 30% te bedragen.

Let op! Er komt geen extra tegemoetkoming voor voorraadverliezen in de horeca en detailhandel.

Uitstel van betaling belastingschulden

Het belastinguitstel voor ondernemers is op 1 oktober 2021 beëindigd, maar wordt verlengd tot 1 februari 2022. Alle belastingen met een uiterste betaaldatum vóór 1 februari 2022 hoeven dus nog niet betaald te worden. Dit zijn dus onder meer ook de omzetbelasting en loonheffing vierde kwartaal 2021.

Ook ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. Daarnaast wordt het lage percentage invorderingsrente van 0,01% gehandhaafd tot 1 juli 2022. Vanaf 1 juli 2022 gaat het naar 1%, waarna het percentage in etappes wordt verhoogd naar 4% vanaf 1 januari 2024.

Let op! Mogelijk wordt het belastinguitstel nog verder verlengd na 1 februari 2022. Het kabinet beslist in januari 2022 of dit dan nog nodig is. Blijf op de hoogte door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief

TOZO: uitstel terugbetaling lening

Via de TOZO kon een ondernemer tot 1 oktober 2021 onder meer een lening afsluiten voor bedrijfskapitaal. Besloten is dat een ondernemer met het terugbetalen van de lening niet al op 1 januari 2022 hoeft te starten, maar pas vanaf 1 juli 2022.

Daarnaast wordt de termijn van terugbetalen met één jaar verlengd. De periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald, wordt hierdoor zes jaar in plaats van vijf.

Culturele sector 

Naast bovengenoemde generieke maatregelen komen er gerichte steunmaatregelen voor de culturele sector en voor dierentuinen. In totaal is met deze steun 15,6 miljoen euro gemoeid.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de coronasteun voor bedrijven? Neem gerust contact met ons op. 

Wij helpen u overzicht te bewaren

Bezoek onze coronapagina; hierin bundelen wij alle relevante steunpakketten voor u in één overzicht.