Opnieuw coronasteun voor getroffen bedrijven

Laatste update: 2 december 2021

Vanwege de nieuwe beperkende coronamaatregelen heeft het kabinet een pakket aan extra financiële compensatie bekendgemaakt. Dit heeft invloed op bedrijven die gebruikmaken van de NOW, TVL, uitstel betaling belastingschulden en de sport- en cultuursector. 

NOW

Er komt voor de maanden november en december opnieuw loonsteun voor bedrijven met een omzetverlies van minstens 20% via de NOW-regeling (NOW 5.0). Het omzetverlies kan maximaal 80% bedragen. De tegemoetkoming bedraagt 85% met een opslag van 40% voor bijkomende loonkosten.

Wijzigingen

Ten opzichte van de eerdere tegemoetkomingen zijn er enkele wijzigingen:

  •  De loonsom mag met maximaal 15% dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie. Dit was 10%.
  • Het voorschot wordt na de aanvraag in één keer uitbetaald.
  • Er kan niet gekozen worden over welke maanden men het omzetverlies wil berekenen; dit zijn altijd de maanden november en december. 

Meer lezen over de NOW 5.0 »

TVL

De tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor het vierde kwartaal van dit jaar wordt uitgebreid. De TVL is beschikbaar voor ondernemers met minstens 30% omzetverlies ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en wordt verder verhoogd van 85% naar 100%.

De TVL is afhankelijk van het omzetverlies en het percentage aan vaste lasten van uw sector. Verder heeft het kabinet de maximaal te verkrijgen subsidies in het kader van de TVL verhoogd naar € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet-mkb-ondernemingen.

Meer lezen over de TVL »

 

Uitstel van betaling belastingschulden

Het belastinguitstel voor ondernemers is op 1 oktober 2021 beëindigd, maar wordt verlengd tot eind dit jaar. Ook ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen.

Daarnaast wordt het lage percentage invorderingsrente van 0,01% gehandhaafd tot 1 juli 2022. Vanaf 1 juli 2022 gaat het naar 1%, waarna het percentage in etappes wordt verhoogd naar 4% vanaf 1 januari 2024.

Meer lezen over de regeling belastinguitstel »

Extra geld voor sport en cultuur

Ook de sport- en cultuursector krijgen extra financiële steun. Deze steun komt bovenop de al aangekondigde subsidies.

Heeft u nog vragen over de steunmaatregelen? Neem gerust contact met ons op. 

Wij helpen u overzicht te bewaren

Bezoek onze coronapagina; hierin bundelen wij alle relevante steunpakketten voor u in één overzicht.