Coronareserve en verliesverrekening voor de bv

Op Prinsjesdag werd gesproken over het benutten van de coronareserve en de beperking van de verliesverekening. Wat betekent dit voor uw onderneming?

Coronareserve en verliesverrekening voor de bv

Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen bekend gemaakt. Zo werd er ook gesproken over het benutten van de coronareserve voor liquiditeit en de beperking van de verliesverekening. Wat betekent dit voor uw onderneming?

Coronareserve benutten voor liquiditeit

Verwacht u dat u met uw bv over 2020 verlies draait? En draaide u met uw bv over 2019 winst? Dan is het mogelijk om in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 een fiscale reserve op te nemen. Hierdoor kunt u uw te verwachten verlies over 2020 verrekenen met uw winst over 2019, waardoor u minder belasting betaalt.

Voorwaarde

Een voorwaarde is wel dat het verlies over 2020 verband houdt met de gevolgen van de coronacrisis. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u uw onderneming moest sluiten, terwijl de vaste lasten wel doorliepen.

De fiscale coronareserve is maximaal de winst over 2019 (zonder rekening te houden met deze reserve). De coronareserve valt in 2020 verplicht vrij. De maatregel wordt nu opgenomen in een wetsvoorstel en was eerder onderdeel van een beleidsbesluit.

Beperking verliesverrekening 

Een andere maatregel heeft te maken met de verliesverrekening. Op dit moment kan een verlies één jaar achterwaarts en zes jaar voorwaarts verrekend worden. Vanaf 2022 is het voornemen dat verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar zijn.

De verliezen (zowel voorwaarts als achterwaarts) zijn tot een bedrag van €1.000.000 aan belastbare winst verrekenbaar. Is de betaalbare winst hoger dan 1 miljoen? Dan zijn de verliezen tot 50% van die hogere winst verrekenbaar.

Let op! Een wetsvoorstel hiervoor is inmiddels ingediend.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.

Terug naar het Prinsjesdag overzicht

De belastingplannen voor volgend jaar: wat staat ons te wachten?