Nieuws­be­richt ver­leng­ing re­de­lijk ter­mijn

Wordt jouw bezwaar of beroep niet binnen een redelijke termijn afgehandeld, dan heb je recht op een schadevergoeding. Is corona een argument voor verlenging redelijk termijn? Je leest het hier.

Is corona een argument voor verlenging redelijke termijn Belastingdienst?

Belastingzaken waartegen bezwaar of beroep is aangetekend, moeten binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Zo niet, dan heeft de belastingplichtige recht op schadevergoeding. Volgens de Hoge Raad is corona niet altijd een reden om die redelijke termijn te verlengen.

Redelijke termijn

Afhandeling van bezwaar en beroep mag in beginsel maximaal twee jaar duren, eventueel hoger beroep nogmaals twee jaar, eventueel beroep in cassatie nogmaals twee jaar. Het uitgangspunt voor een schadevergoeding bedraagt € 500 per half jaar overschrijding van deze termijnen.

Hoge Raad: alleen bij sluiting gerechtsgebouw

De Hoge Raad oordeelt dat de uitbraak van het coronavirus de redelijke termijn alleen verlengt, als partijen waren uitgenodigd voor een rechtszitting in de periode waarin de gerechtsgebouwen in verband met corona waren gesloten en de zitting daarom opnieuw moest worden gepland. Dit was in deze zaak niet het geval.

Geen extra tijd voor inplannen zittingen

De Hoge Raad was het niet eens met de reden van het extra uitstel voor een periode van twee maanden omdat rechtszaken opnieuw moesten worden ingepland. De uitspraak van het Hof was vanwege die planning daarom vier dagen na de redelijke termijn gedaan. De belastingplichtige ontving daarom een schadevergoeding van € 500.

Heb je vragen over de verlenging redelijke termijn? Neem gerust contact op.