Controleer voorlopige berekening LIV en LKV vóór 1 mei

Als u in 2020 recht had op het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd lage-inkomensvoordeel of het loonkostenvoordeel (LKV), heeft u van het UWV een voorlopige berekening ontvangen. Controleer deze goed, want fouten kunt u tot en met 1 mei wijzigen.

Wat houden de regelingen in?

Bovengenoemde regelingen zijn een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers (met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt) of jeugdigen in dienst hebben. In de berekening ziet u voor welke werknemers u recht heeft op een tegemoetkoming en voor welk bedrag.

Aangifte onjuist?

De tegemoetkomingen worden gebaseerd op uw aangiften loonheffingen. Zit hierin een fout? Dan dient u uw aangifte te corrigeren. Doet u dit niet? Dan kan het zijn dat u minder tegemoetkoming krijgt dan waar u recht op heeft. Krijgt u door een fout te veel aan tegemoetkoming? Dan wordt dit later teruggevorderd. Daarbij kan een boete opgelegd worden en rente geheven.

Doelgroepverklaring

Voor het LKV heeft u een zogenaamde doelgroepverklaring nodig. Was uw aanvraag op 31 januari 2021 nog in behandeling? Dan staat dit LKV niet in de voorlopige berekening. Zodra de doelgroepverklaring LKV wordt toegekend, kunt u dit nog tot uiterlijk 1 mei via een correctie doorgeven aan de Belastingdienst.

Overgangsregeling

Komt u in aanmerking voor de overgangsregeling premiekorting oudere of arbeidsgehandicapte werknemer? Dan dient u in uw aangiften over 2020 aan te geven dat u het LKV aanvraagt voor uw werknemer. Als u dit vergeten bent, is er geen LKV toegekend in de voorlopige berekening. Ook in dat geval dient u uiterlijk 1 mei een correctie naar de Belastingdienst te sturen.

Heeft u vragen over de voorlopige berekening LKV en LIV? Neem gerust contact met ons op.

E-book Actualiteiten Personeel 2021

Het e-book Actualiteiten Personeel 2021 is een handig naslagwerk voor u als werkgever, HR-medewerker en/of salarisadviseur. In het e-book vindt u onder meer de actuele cijfers van het LIV/LKV, het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen...