Controle beschikking fosfaatrechten

Heeft u een beschikking fosfaatrechten ontvangen? Controleer de gegevens goed. Heeft u geen beschikking ontvangen, maar wel melkvee gehad? Dan kunt u zich melden bij RVO.

Controle beschikking fosfaatrechten

Heeft u een beschikking fosfaatrechten ontvangen? Controleer de gegevens goed. Heeft u geen beschikking ontvangen, maar wel melkvee gehad? Dan kunt u zich melden bij RVO. Ook moet u zich melden als u een beroep wilt doen op de knelgevallenregeling.

Fosfaatrechten

De meeste bedrijven ontvingen inmiddels van RVO de beschikkingen met daarin het aantal toegekende fosfaatrechten. Het is van belang dat u de referentiegegevens goed controleert, zoals:

  • Het aantal stuks melkvee (incl. jongvee) op 2 juli 2015.
  • Gemiddelde melkproductie per melkkoe in 2015 en de bijbehorende fosfaatproductie.
  • Berekening grondgebondenheid op basis van de totale fosfaatproductie melkvee en de fosfaatruimte in 2015.

Is er sprake van een bedrijfsoverdracht (met referentie fosfaatrechten)? Controleer dan of de referentiegegevens van het overgenomen bedrijf goed zijn verwerkt.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de referentiegegevens, dien dan binnen 6 weken na ontvangst van uw beschikking een bezwaarschrift in bij RVO.

Geen beschikking ontvangen

Heeft u geen beschikking ontvangen, maar had u wel melkvee (cat. 100, 101 en/of 102) op 2 juli 2015? Dan kunt u bij RVO een verzoek indienen om alsnog fosfaatrechten toegekend te krijgen.

Knelgevallenregeling

Wilt u gebruikmaken van de knelgevallenregeling fosfaatrechten? Dan moet u uiterlijk 31 maart 2018 een verzoek indienen bij RVO. In de volgende situaties kunt u in aanmerking komen voor de knelgevallenregeling:

  • U heeft door bijzondere omstandigheden op 2 juli 2015 5% minder fosfaat geproduceerd.
  • U hebt een nieuw melkveebedrijf gestart tussen 1 januari 2014 en 2 juli 2015.
  • U bent t.a.v. de referentie in 2015 benadeeld door een publiek project (natuur of infrastructuur).