Contante giften vanaf 2021 niet langer aftrekbaar

Deze aftrekbeperking geldt voor particulieren en bedrijven. De reden hiervoor is het tegengaan van fraude. De verenigde goede doelen in ons land hebben geen bezwaar tegen de beperking.

Contante giften vanaf 2021 niet langer aftrekbaar

Vanaf 2021 zijn giften in contanten niet langer fiscaal aftrekbaar. Dit werd op Prinsjesdag bekendgemaakt. Deze aftrekbeperking geldt voor particulieren en bedrijven. Maak een gift per bank over als u nog recht op aftrek wil hebben.

Tegengaan fraude 

De reden om giften in contanten niet langer aftrekbaar te maken, is het tegengaan van fraude. Momenteel kunnen giften in contanten nog wel ten laste van het inkomen worden gebracht, indien bewezen kan worden dat de gift ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dit kan bijvoorbeeld met een kwitantie.

In de praktijk blijkt hiermee echter te worden gefraudeerd en worden ook giften met kwitanties ‘aangetoond’ die nooit bij het goede doel terecht zijn gekomen.

Geen bezwaar

De verenigde goede doelen in ons land hebben geen bezwaar tegen de beperking, hoewel er nog steeds veel contante giften plaatsvinden. Dit gaat meestal via collectes langs de deur, waarbij het vrijwel nooit de bedoeling is deze giften ten laste van het inkomen te brengen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. 

Terug naar het Prinsjesdag overzicht

De belastingplannen voor volgend jaar: wat staat ons te wachten?