Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Heeft u een varkenshouderij in het concentratiegebied zuid en/of oost? U kunt, als er sprake is van een overbelaste geursituatie, in aanmerking komen voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderij.

De voorwaarden zijn bekendgemaakt, maar zijn echter nog niet definitief.

Robert Reuver
Robert Reuver

Waar krijgt u subsidie voor?

U kunt een marktconforme vergoeding ontvangen voor de varkensrechten die u verplicht in moet leveren (minimaal 80%). Daarnaast ontvangt u een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen.

U ontvangt 65% van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Hoe ouder het gebouw hoe lager de vergoeding.

Adviseurs en lokale overheid

Wanneer u deelneemt aan deze regeling heeft u wellicht ook begeleiding nodig bij financieel-economische aspecten. Maar ook bij de herbestemming van de locatie, vergunningverlening en eventuele omscholing.

Hiervoor kunt u terecht bij uw adviseur en/of gemeente. Gemeentes en provincies zullen voor een ondersteunend beleid zorgen bij bijvoorbeeld herbestemming en begeleiding.

Deelnemers stoppersregeling uitgesloten

Om in aanmerking te komen voor de regeling moet u onder andere voldoen aan het ‘Besluit emissiearme huisvesting’.

Maakt u gebruik van de stoppersregeling van het ‘Actieplan Ammoniak Veehouderij’? Dan komt u niet in aanmerking voor deze subsidie.

Aanvraag en overleg gemeente

Uw aanvraag wordt gerangschikt op basis van de hoogte van de overbelasting ten aanzien van de geur.

Overweegt u om deel te nemen? Dan doet u er verstandig aan om vooraf met de gemeente in gesprek te gaan wat de eventuele opties zijn voor uw locatie.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.