Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Heeft u een varkenshouderij in het concentratiegebied zuid en/of oost? U kunt, als er sprake is van een overbelaste geursituatie, in aanmerking komen voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderij.

Concept Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Heeft u een varkenshouderij in het concentratiegebied zuid en/of oost? U kunt, als er sprake is van een overbelaste geursituatie, in aanmerking komen voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderij.

De voorwaarden zijn bekendgemaakt, maar zijn echter nog niet definitief.

Waar krijgt u subsidie voor?

U kunt een marktconforme vergoeding ontvangen voor de varkensrechten die u verplicht in moet leveren (minimaal 80%). Daarnaast ontvangt u een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen.

U ontvangt 65% van de gecorrigeerde vervangingswaarde. Hoe ouder het gebouw hoe lager de vergoeding.

Adviseurs en lokale overheid

Wanneer u deelneemt aan deze regeling heeft u wellicht ook begeleiding nodig bij financieel-economische aspecten. Maar ook bij de herbestemming van de locatie, vergunningverlening en eventuele omscholing.

Hiervoor kunt u terecht bij uw adviseur en/of gemeente. Gemeentes en provincies zullen voor een ondersteunend beleid zorgen bij bijvoorbeeld herbestemming en begeleiding.

Deelnemers stoppersregeling uitgesloten

Om in aanmerking te komen voor de regeling moet u onder andere voldoen aan het ‘Besluit emissiearme huisvesting’.

Maakt u gebruik van de stoppersregeling van het ‘Actieplan Ammoniak Veehouderij’? Dan komt u niet in aanmerking voor deze subsidie.

Aanvraag en overleg gemeente

Uw aanvraag wordt gerangschikt op basis van de hoogte van de overbelasting ten aanzien van de geur.

Overweegt u om deel te nemen? Dan doet u er verstandig aan om vooraf met de gemeente in gesprek te gaan wat de eventuele opties zijn voor uw locatie.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.