Compensatie transitievergoeding bij gedwongen bedrijfsbeëindiging

Als u uw bedrijf noodgedwongen moet beëindigen, kunt u vanaf 2021 een transitievergoeding ontvangen. Lees meer...

Compensatie transitievergoeding bij gedwongen bedrijfsbeëindiging

Moet u uw bedrijf gedwongen beëindigen vanwege bijvoorbeeld ziekte? Dan kunt u, onder voorwaarden, vanaf 2021 gecompenseerd worden voor de te betalen transitievergoedingen. In een eerder artikel over de compensatie van transitievergoedingen werd dit al aangehaald. Wat is er op dit moment al geregeld en voor wie?

Hoogte transitievergoeding werknemer

Werknemers hebben bij gedwongen ontslag in beginsel recht op een transitievergoeding. De hoogte ervan is afhankelijk van het aantal dienstjaren. De transitievergoeding bedraagt per 1 januari 2020 maximaal €83.000 of een jaarsalaris (indien dit meer is dan €83.000). 

Wanneer vergoeding transitiekosten werkgever?

Bij de beëindiging van een bedrijf vanwege pensionering, ziekte of overlijden, dient u als werkgever een transitievergoeding te betalen aan personeel dat ontslagen wordt. Aangezien uw inkomen (hoogstwaarschijnlijk) onder druk staat, kunt u hiervoor compensatie krijgen. 

Let op! Voor het verkrijgen van de compensatie moet u als werkgever de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of dusdanig ziek zijn dat u uw werkzaamheden redelijkerwijs niet kunt voortzetten. Bij overlijden moet vóór het overlijden de aanvraag voor compensatie al zijn ingediend.

Alleen voor kleine werkgevers

De compensatie is alleen bedoeld voor kleine werkgevers. Dit betekent dat er minder dan 25 werknemers in dienst zijn. Er wordt geen onderscheid gemaakt in vaste en tijdelijke dienstverbanden. Uitzendkrachten en payrollers tellen niet mee voor deze berekening.

Aanvragen compensatie transitievergoeding

Het aanvragen van de compensatie transitievergoeding kan via het UWV. Hiervoor worden nog nadere regels opgesteld. Het is de bedoeling dat de regeling per 1 januari 2021 ingaat.

Heeft u nog vragen over de vergoeding van de transitiekosten? Neem dan gerust contact op met Cindy Notkamp

 

Blog

Hoge transitievergoeding bij stoppen onderneming: wat nu?

De transitievergoeding kan voor ondernemers flink oplopen. Blijven zij hierdoor tot na hun pensioen vastzitten aan hun bedrijf als de onderneming niet overgedragen kan worden? Of toch niet?

Door Cindy Notkamp
Lees verder