Centraal (openbaar?) aandeelhoudersregister

Niet iedereen vindt het leuk dat buren, burgers en buitenlui weten hoeveel hun onderneming waard is. Laat staan de Qoute. Om die en soms andere redenen blijven ondernemers als aandeelhouder dan ook liever uit het zicht. Die mogelijkheid wordt wellicht per 2016 ingeperkt.

Henry Fraterman
Henry Fraterman

Aandeelhoudersregister om fraude tegen te gaan

Het kabinet vindt namelijk dat het anoniem blijven van aandeelhouders kan leiden tot misbruik, belastingontduiking en witwassen. Daarom is er wetgeving voor een centraal aandeelhoudersregister in de maak. In dit register is informatie over de aandeelhouders van besloten vennootschappen en niet-beursgenoteerde naamloze vennootschappen opgenomen. Zoals het er nu naar uit ziet, wordt dit register ondergebracht bij het Handelsregister van de KvK en niet openbaar toegankelijk.

Toegang tot aandeelhoudersregister

Notarissen, overheidsdiensten en de aandeelhouders zelf mogen het wel inzien. Voor overheidsdiensten ten behoeve van controle-, toezichts-, handhavings- en opsporingsdoeleinden en voor het notariaat ten behoeve van recherchewerkzaamheden. De vraag is of de invoering van het centraal aandeelhoudersregister per 2016 mogelijk is. Dat hangt met name af van de slag die op automatiseringsvlak moet worden gemaakt.

Nieuwe Europese richtlijn

De invoering van een centraal aandeelhoudersregister ligt in het verlengde van een nieuwe Europese richtlijn die in mei 2015 is aangenomen. Die richtlijn verplicht alle vennootschappen gegevens van hun uiteindelijke aandeelhouders met een belang van tenminste 25% in een register te vermelden. Deze gegevens zijn naam, geboortejaar en geboortemaand, nationaliteit en het land waar zij woonachtig zijn.

UBO-registers vrij toegankelijk

De UBO-registers (UBO = Ultimate Beneficial Owner, de uiteindelijke belanghebbende) worden vrij toegankelijk voor autoriteiten en hun financiële onderzoeksafdelingen, maar ook voor bijvoorbeeld banken die wettelijk verplichte controles moeten uitvoeren. Ook gewone burgers krijgen toegang, al kan dat wel betekenen dat ze zich online moeten registreren en een vergoeding moeten betalen. Om toegang te krijgen moet een persoon of organisatie aantonen dat sprake is van een 'legitieme interesse' om mogelijke witwaspraktijken, financiering van terrorisme of delicten als corruptie en (belasting)fraude bloot te leggen. Hier kunnen met name journalisten mee uit de voeten.

Beperkte toegang bij veiligheidsrisico

Alleen als een aandeelhouder door openbaring van de gegevens een veiligheidsrisico loopt (bijvoorbeeld risico op chantage, kidnapping, oplichting), kunnen lidstaten een uitzondering maken op het verlenen van toegang tot het register

NL ≠ EU

De inhoud van en toegang tot het EU-UBO-register en het Centraal aandeelhoudersregister zijn (nog) niet volledig op elkaar afgestemd. Maar dat er op dit vlak wijzigingen te verwachten zijn, staat vast.