CEMT-vergunning: 9 veel gestelde vragen

Vind hier een handig overzicht met de antwoorden op de belangrijkste vragen over de CEMT-vergunning. Lees meer...

CEMT-vergunning: 9 veel gestelde vragen

Als er geen handelsakkoord komt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, is de CEMT-vergunning het enige alternatief om na 31 december 2020 naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen blijven vervoeren. NIWO maakte een handig overzicht met de antwoorden op de belangrijkste 9 vragen over deze CEMT-vergunning.

1. Zijn er nog CEMT-vergunningen?

Nee, er zijn geen CEMT-vergunningen meer beschikbaar. De NIWO beschikt nog over zogeheten maandvergunningen. Deze maandvergunningen zijn alleen bedoeld voor incidenteel vervoer. Op dit moment kunnen nog geen maandvergunningen worden aangevraagd. Medio december 2020 zal het Ondernemersloket worden geopend voor het aanvragen van maandvergunningen.

2. U heeft aangegeven hoeveel en welke CEMT-vergunningen u nodig denkt te hebben, maar u heeft daarna niets meer vernomen. Krijgt u nog een CEMT-vergunning?

In de mail van 18 juni 2020 is aangegeven dat de inventarisatie geen aanvraagprocedure is en dat de mogelijkheid tot het indienen van een officiële aanvraag via het Ondernemersloket op een later tijdstip zou worden geopend. Dit is namelijk op het moment dat duidelijker zou zijn dat er geen verlenging van de overgangsperiode van Brexit zou komen.

Per 1 juli 2020 is bekend geworden dat de overgangsperiode niet wordt verlengd en heeft de NIWO op dezelfde dag bekend gemaakt dat het Ondernemersloket vanaf 6 juli 2020 tot en met 14 augustus 2020 zou worden opengesteld. Als u in deze periode geen aanvraag hebt ingediend, is het niet meer mogelijk om in het bezit te komen van een CEMT-vergunning.

3. Van wanneer tot wanneer was het Ondernemersloket geopend?

Het Ondernemersloket was geopend vanaf 6 juli 2020 tot en met 14 augustus 2020.

4. Hoe heeft de NIWO de vergunninghouders geïnformeerd?

De NIWO heeft de vergunninghouders herhaaldelijk per e-mail, haar website, via de eigen nieuwsbrief en via de Get Ready for Brexit-website geïnformeerd over de gevolgen van de Brexit.

5. Wat doet de NIWO nog meer voor haar vergunninghouders?

In samenspraak met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is, bij het International Transport Forum (gevestigd te Parijs) en de organisatie waarbij 44 CEMT-landen zijn aangesloten, een verzoek gedaan tot meer CEMT-vergunningen. Hierover moet nog een beslissing worden genomen. Zodra meer bekend is, zal de NIWO haar vergunninghouders informeren.

6. Geldt de aanvraag van een CEMT-vergunning van vorig jaar niet meer?

De vorig jaar ingediende aanvraag betrof de CEMT-vergunning voor het jaar 2019. Ieder jaar moet opnieuw een aanvraag voor een CEMT-vergunning worden ingediend. De aanvraag uit 2019 is daarom niet meer geldig.

7. Kunt u nog een aanvraag voor een CEMT-vergunning indienen?

Nee, er kan geen aanvraag meer via het Ondernemersloket worden ingediend. Een aanvraag voor een CEMT-vergunning kon worden ingediend via het Ondernemersloket van 6 juli 2020 tot en met 14 augustus 2020.

8. Wat als er alsnog CEMT-vergunningen beschikbaar komen?

Nederland heeft bij het International Transport Forum verzocht om meer CEMT-vergunningen. Mochten er alsnog CEMT-vergunningen beschikbaar komen, dan zal de NIWO opnieuw haar Ondernemersloket voor het indienen van een aanvraag voor een CEMT-vergunning openstellen. Zodra meer bekend is, zal de NIWO de vergunninghouders informeren.

9.  U wilt na 31 december 2020 toch nog vervoeren naar het VK, ook als er geen handelsakkoord is gesloten én er geen CEMT-vergunningen meer beschikbaar zijn. Welke mogelijkheden heeft u?

Een transportonderneming kan overwegen om de goederen onbegeleid te vervoeren; voor onbegeleid vervoer is geen CEMT-vergunning nodig. Een andere mogelijkheid is dat de transportonderneming samenwerking zoekt met een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde onderneming die de lading in het Verenigd Koninkrijk uitrijdt.

Een volgende mogelijkheid is het transport uitbesteden. Voor incidenteel vervoer zijn er maandvergunningen beschikbaar. Voor zover mogelijk zou een vestiging in het Verenigd Koninkrijk kunnen worden geopend.

Heeft u nog vragen over de CEMT-vergunning? Neem gerust contact met ons op. 

Bronnen: TLN, NIWO