Cao beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft per besluit van 25 september 2020 de cao voor beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend verklaard. Dit heeft tot gevolg dat de afspraken uit de cao weer van toepassing zijn op alle werkgevers in de sector die onder de werkingssfeer van de cao vallen.

Geen terugwerkende kracht

Het besluit is per 1 oktober in werking getreden en heeft geen terugwerkende kracht. De algemeenverbindendverklaring (avv) loopt tot het einde van de cao, namelijk tot 1 januari 2021.

Afspraken tot 1 januari 2021

De verlenging van de cao eerder dit jaar hield in dat alle afspraken uit de cao tot 1 januari 2021 hetzelfde bleven. Dit geldt voor onder andere:

  • Loonschalen
  • Overwerk
  • Vakantie
  • Toeslagen
  • Vakantiegeld

Dit betekent dat in 2020 geen loonaanpassing hoeft plaats te vinden op grond van de cao. In de volgende cao-ronde zullen partijen weer over de inhoudelijke afspraken uit de cao onderhandelen.

Heeft u nog vragen over de cao beroepsgoederenvervoer? Neem gerust contact met ons op. 

Bron: evofenedex