CAO beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend verklaard

Het besluit is per 29 september 2021 in werking getreden en vervalt met ingang van 1 januari 2023. Lees meer...

CAO beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend verklaard

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft per besluit van 23 september 2021 bepalingen van de cao beroepsgoederenvervoer algemeen verbindend verklaard.

Wat betekent dit voor u?

Dit besluit heeft tot gevolg dat de bepalingen uit de cao van toepassing zijn op alle werkgevers in de sector die onder de werkingssfeer van de cao vallen.

Dus ook wanneer u niet bent aangesloten bij de werkgeversvereniging (en de cao niet van toepassing heeft verklaard in de arbeidsovereenkomst) dient u de algemeen verbindend verklaarde bepalingen uit de cao toe te passen.

Hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • het verplicht betalen van het cao-loon en toeslagen;
  • de aanvulling van de cao op de wettelijke regels over loonbetaling tijdens ziekte (loondoorbetaling van 100% in plaats van 70% gedurende de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid), en;
  • het betalen van overuren.

Het besluit is per 29 september 2021 in werking getreden en vervalt met ingang van 1 januari 2023.

Reacties op het besluit

Pieter Kievit, hoofdonderhandelaar namens TLN: "Het is natuurlijk hartstikke goed dat alle bedrijven in de sector gebonden zijn aan de cao-bepalingen. Het voorziet in een gelijk speelveld en voorkomt dat er concurrentie op arbeidsvoorwaarden plaatsvindt."

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. 

Bron: TLN