Buitenlandse werknemer detacheren? Let dan hier op!

Wilt u een buitenlandse werknemer detacheren? Houdt dat rekening met de nieuwe wetgeving (de WagwEU). Lees meer...

Buitenlandse werknemer detacheren? Let dan hier op!

Wilt u een buitenlandse werknemer detacheren? Houdt dat rekening met de nieuwe wetgeving. Zoals ook al uit een eerder nieuwsbericht bleek is op 1 maart 2020 namelijk de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) in werking getreden. Om boetes te voorkomen, is het van belang dat u zich aan de regels houdt en erop toeziet dat uw werknemers zich hier ook aan houden.

Wat houdt de wetgeving in?

De wetgeving eist dat buitenlandse werkgevers zich melden als ze met hun werknemers naar Nederland komen om te werken. 

Voor wie geldt de wetgeving?

De WagwEU geldt voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen die in Nederland aan het werk gaan. De wetgeving is van belang voor:

 • Ondernemingen waarbij, via een buitenlandse werkgever, tijdelijk een buitenlandse werknemer wordt gedetacheerd.
 • Ondernemers die voor een tijdelijke opdracht gebruikmaken van een buitenlandse zelfstandige.

Let op! De wet is niet van toepassing voor buitenlandse werknemers die tijdelijk in dienst treden van een Nederlandse werkgever.

 

Meldingsplicht

Op basis van de WagwEU geldt voor buitenlandse werkgevers en zelfstandigen de verplichting om zich te melden via het online meldloket voor buitenlandse werknemers. 

Let op! De melding moet plaatsvinden vóórdat de werkzaamheden worden gestart.

Let op! Er geldt geen meldingsplicht bij incidentele arbeid, zoals het voeren van zakelijke besprekingen of het uitvoeren van dringende reparaties en/of onderhoud.

Welke gegevens moeten worden aangeleverd?

Via het online meldloket moeten onder andere de volgende gegevens worden aangeleverd:

 • Contactgegevens van de buitenlandse werkgever of zelfstandige.
 • Gegevens van de contactpersoon. *
 • Contactgegevens van de Nederlandse opdrachtgever.
 • Gegevens van de werknemers die eventueel in Nederland komen werken.
 • Sector(en) waarin de werkzaamheden plaatsvinden.
 • Waar en gedurende welke periode er gewerkt wordt.
 • Gegevens van de verantwoordelijke voor de loonbetaling.
 • Bewijs dat er sociale premies worden betaald.

* Er moet een contactpersoon worden aangewezen die de Inspectie SZW kan benaderen als er, op basis van de inlichtingenplicht, aanvullende informatie moet worden verstrekt. De contactpersoon moet een natuurlijk persoon zijn en moet in Nederland aanwezig zijn. Daarnaast moet deze persoon bevoegd zijn om documenten te verzenden en te ontvangen.

Welke gegevens moeten worden bewaard?

Op basis van de WagwEU geldt de verplichting om fysieke of digitale documenten te hebben op de Nederlandse werkplek. Denk aan:

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Loonstroken
 • Arbeidstijdenoverzichten
 • A1-formulieren en de daarbij horende betalingsbewijzen

Let op! Alle documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits beschikbaar zijn.

Opdrachtgever is medeverantwoordelijk

U bent als opdrachtgever medeverantwoordelijk voor voor de naleving van de arbeidsvoorwaarden. De WagwEU is daarom ook van belang voor Nederlandse ondernemingen. Bij niet-nakoming kunt u een boete krijgen, die kan variëren van € 750 tot € 8.000. Afhankelijk van de omstandigheden kan cumulatie, verhoging of matiging plaatsvinden.

Tip! Maak de verplichtingen op basis van de WagwEU onderdeel van de afspraken met uw opdrachtnemer.

Heeft u nog vragen over de detachering van buitenlandse arbeidskrachten? Neem gerust contact met ons op. 

Whitepaper

Meldingsplicht voor buitenlandse werknemers in de EU

Lees welke plichten er voor u gelden rondom de meldingsplicht in de whitepaper over de WagwEU.