Btw-tip! Wordt uw factuur niet meer betaald? De btw-gevolgen

Uw factuur wordt niet betaald door de afnemer. Maar de btw over deze factuur heeft u al wel afgedragen. Wat nu? Dit bedrag kunt u onder voorwaarden terugvragen. Lees er alles over.

Btw-tip! Wordt uw factuur niet meer betaald? De btw-gevolgen

Wanneer u een factuur stuurt aan uw klanten, moet u de btw daarover direct aangeven en betalen in het tijdvak waarin de factuur is uitgereikt.

Betaalt uw klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk? Dan is uw vordering (gedeeltelijk) oninbaar. U hebt btw betaald die u niet ontvangen heeft. U kunt deze btw bij de Belastingdienst terugvragen.

Terugvragen btw oninbare debiteuren

De btw op oninbare debiteuren kunt u terugvragen als de factuur één jaar nadat het factuurbedrag opeisbaar is geworden, nog niet is voldaan.

Als eerder blijkt dat de vordering niet zal worden voldaan, bijvoorbeeld doordat de afnemer failliet is gegaan, kunt u de btw ook eerder terugvragen.

Let op!

Als uw klant de factuur of een deel van het factuurbedrag op een later moment alsnog betaalt, dan bent u de btw opnieuw (deels) verschuldigd.

Prijsgeven vordering

Het prijsgeven van een vordering door het sluiten van een crediteurenakkoord of schuldeisersakkoord leidt ertoe dat u de btw niet langer kan terugvragen.

In een crediteurenakkoord of schuldeisersakkoord wordt doorgaans door partijen afgesproken dat zij (deels) afzien van de in het akkoord genoemde vorderingen.

Door het sluiten van een crediteuren- of schuldeisersakkoord is er juridisch gezien geen sprake meer van een vordering.

De btw op de oorspronkelijke vordering kan dan ook niet worden teruggevraagd als btw op oninbare debiteuren.

Rechtzaak

Dit is ook bevestigd door rechtbank Den Haag. Het betrof in deze zaak twee partijen die in een vaststellingsovereenkomst afspraken dat zij de vorderingen die zij over en weer hadden, prijsgaven en dat zij niets meer van elkaar te vorderen hadden.

Door het sluiten van de vaststellingsovereenkomst zag bv A af van een vordering die zij had op bv B. Bv A kon de btw op de oorspronkelijke vordering op bv B, die niet door bv B werd betaald, niet terugvragen omdat de vordering juridisch niet meer bestond.

Tip!

Spreek het prijsgeven van een vordering niet af in een overeenkomst om te voorkomen dat de btw op de oninbare vordering niet kan worden teruggevraagd, maar laat de vordering in de administratie bestaan.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.