Btw-tip! Non-profit en btw: de valkuilen

Bij non-profitorganisaties, zoals een vereniging of stichting, bestaat wel eens het misverstand dat zij geen btw verschuldigd zijn. Maar het al dan niet hebben van een winstoogmerk, is niet beslissend voor de vraag of er btw verschuldigd is.

Btw-tip! Non-profit en btw: de valkuilen

Btw

Bij non-profitorganisaties, zoals een vereniging of stichting, bestaat wel eens het misverstand dat zij geen btw verschuldigd zijn omdat ze geen winstoogmerk hebben. Maar het al dan niet hebben van een winstoogmerk, is niet beslissend voor de vraag of er btw verschuldigd is over de verrichtte activiteiten van de organisatie.

Btw-ondernemer

Iedere non-profitorganisatie moet beoordelen of zij btw verschuldigd is. Dit om te voorkomen dat de organisatie achteraf met naheffingen btw en de daarbij opgelegde boetes geconfronteerd wordt.

Voor de btw is sprake van een belaste activiteit als er 'in het economisch verkeer tegen vergoeding prestaties worden verricht door goederen te leveren of diensten te verrichten'. Zo valt de entree voor toegang tot een evenement in de btw-heffing.

Maar ook het doorbelasten van (personeels)kosten tussen bijvoorbeeld non-profitorganisaties onderling kan al leiden tot een btw-belaste prestatie. Dit omdat een personeelslid werkzaamheden verricht voor beide organisaties. Hierover moet dan btw worden berekend. 

Btw-vrijstelling

Wanneer een non-profitorganisatie prestaties voor de btw verricht en dus btw-ondernemer is, is vervolgens van belang dat beoordeeld wordt of er mogelijk een btw-vrijstelling van toepassing is. Non-profitorganisaties komen vaker dan andere ondernemers in aanmerking voor een btw-vrijstelling.

Denk bijvoorbeeld aan de sociaal-culturele vrijstelling die van toepassing is op organisaties met een maatschappelijk doel. Of sportverenigingen die voor de verrichte sportdiensten gebruikmaken van de btw-sportvrijstelling, wanneer zij geen winstoogmerk hebben.

Oplossingen btw-druk voorkomen

Daarnaast kunnen non-profitorganisaties vaak btw-druk voorkomen door activiteiten op een bepaalde manier te organiseren.

Wanneer er kosten worden doorbelast, kan het bijvoorbeeld een oplossing zijn om een zogeheten overeenkomst tot verrekening van kosten voor gemene rekening aan te gaan met de partij aan wie de kosten worden doorbelast.

Bij een overeenkomst tot verrekening van kosten voor gemene rekening, is geen btw verschuldigd. Dit geldt ook bij een zogenoemde ‘POT-overeenkomst’, waarbij de deelnemers de inkomsten die ze met een gezamenlijke activiteit hebben behaald, verdelen.

Btw-aftrek

Wanneer een non-profitorganisatie btw over de prestaties moet betalen, heeft dit tot gevolg dat de organisatie de btw op inkopen in aftrek kan brengen voor zover de prestaties btw-belast zijn.

Past de non-profitorganisatie een btw-vrijstelling toe? Dan is voor het deel van de prestaties die btw-vrijgesteld zijn, geen recht op aftrek van de btw op inkopen.

Moet een non-profitorganisatie btw in rekening brengen omdat het deels btw-belaste prestatie verricht, maar daarnaast op andere door haar verrichte prestaties de btw-vrijstelling toepast? Dan mag de btw op algemene kosten in aftrek mag worden gebracht op basis van het pro-rata van de onderneming.

De pro-rata berekening wordt gemaakt op basis van de omzet van de btw-belaste prestaties ten opzichte van de omzet van de btw-belaste en btw-vrijgestelde omzet. Dit vraagt extra aandacht in de administratie en bij de btw-aangifte.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.