Btw-teruggave zonnepanelen aan termijn gebonden

Als particulier die geen ondernemer voor de omzetbelasting is, kunt u zich bij aanschaf van zonnepanelen als ondernemer voor de omzetbelasting registeren en de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen. Sinds dit jaar is er een uiterste termijn aan verzoeken verbonden.

Oude situatie

Tot vorig jaar kon u een dergelijk verzoek om teruggaaf van btw doen met bijna onbeperkte terugwerkende kracht tot aan de datum van aanschaf van de zonnepanelen.

Uiterste termijn

Met ingang van 1 januari 2019 is er echter een uiterste termijn aan deze verzoeken verbonden. Het verzoek om teruggaaf moet u binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de panelen zijn aangeschaft doen. Dit heeft de staatssecretaris van Financiën Menno Snel bekendgemaakt.

Ambtshalve teruggaaf

Doet u het verzoek later dan de zes-maandperiode? Dan kunt u bij de Belastingdienst om een ambtshalve teruggave vragen. Hiervoor geldt een periode van vijf jaar na afloop van het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.

Ambtshalve teruggaaf kan echter onzeker zijn en u kunt geen bezwaar maken tegen een ambtshalve weigering van de teruggaaf. Ik raad u dan ook aan om verzoeken tijdig in te dienen.

Overgangsregeling

Er geldt een overgangsregeling. Als het recht op teruggave van btw vóór 2019 is ontstaan, kan er in elk geval nog tot 1 juli 2019 btw worden teruggevraagd ongeacht het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met mij op.