U kunt niet meer betalen: wat nu met de al afgetrokken btw?

Betaalt u uw facturen niet (op tijd)? Houd er dan rekening mee dat u (mogelijk) de btw moet terugbetalen.....

U kunt niet meer betalen: wat nu met de al afgetrokken btw?

Soms is een ondernemer niet meer in staat om zijn facturen te betalen. Door de coronacrisis speelt dit in een bepaalde branche momenteel meer dan voorheen. Betaalt u uw facturen niet (op tijd)? Houd er dan rekening mee dat u (mogelijk) de btw die u eerder in aftrek bracht aan de Belastingdienst, moet terugbetalen.

Terugbetalen btw

Als een ondernemer een factuur één jaar na afloop van de betalingstermijn nog niet betaald heeft, moet hij de btw - die hij eerder voor deze factuur in zijn btw-aangifte in aftrek bracht - aan de Belastingdienst terugbetalen.

In de reguliere btw-aangifte

Terugbetalen gebeurt via de periodieke btw-aangifte. Is bijvoorbeeld op 20 september 2021 één jaar (na afloop van de betalingstermijn) verstreken? Dan betaalt u de btw terug in uw aangifte:

  • van het derde kwartaal van 2021 (als u per kwartaal btw-aangifte doet) of;
  • van september 2021 (als u per maand btw-aangifte doet).

Let op! Betaalt een ondernemer de btw niet of te laat terug? Dan kan de Belastingdienst deze btw naheffen met boete.

Betalingstermijn

Wanneer het moment van btw terugbetalen is, is afhankelijk van de betalingstermijn die u met uw leverancier/opdrachtnemer contractueel heeft afgesproken.

  • Heeft de factuur bijvoorbeeld een dagtekening 5 september 2020 en is de afgesproken betalingstermijn 15 dagen, dan verstreek de betalingstermijn op 20 september 2020.
  • Heeft u op 30 september 2021 nog steeds niet betaald? Dan betaalt u de btw, die u eerder in aftrek bracht, terug in uw btw-aangifte derde kwartaal of september 2021.

Let op! Is geen betalingstermijn afgesproken, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de rekening.

Alsnog rekening betaald?

Heeft u de btw terugbetaald aan de Belastingdienst en betaalt u later alsnog de factuur aan uw leverancier/opdrachtnemer? Dan kunt u de btw weer in aftrek brengen in uw periodieke btw-aangifte. 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op.