Btw geneesmiddelen naar het hoge tarief

Per 1 januari 2018 wordt de definitie van het begrip ‘geneesmiddelen’ aangescherpt. Het kabinet is het er niet mee eens dat niet-geneesmiddelen als tandpasta en zonnebrand in aanmerking komen voor het verlaagde btw-tarief.

Btw geneesmiddelen naar het hoge tarief

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de definitie van het begrip ‘geneesmiddelen’ aangescherpt.

Deze aanscherping is het gevolg van een arrest van de Hoge Raad van 11 november 2016. In dit arrest werd bepaald dat producten die op basis van hun presentatie als geneesmiddel een relatie hebben met gezondheid, onder het verlaagde btw-tarief van 6% vallen.

Voorbeelden van dit soort producten zijn bepaalde zonnebrandmiddelen en tandpasta’s. Eerder vielen deze producten onder het algemene btw-tarief van 21%.

Onwenselijk

De gevolgen van de uitspraak waren een gemis aan inkomsten voor de Nederlandse schatkist en rechtsonzekerheid. Naar aanleiding van de uitspraak werden namelijk 1,2 duizend producten ter beoordeling aan de Belastingdienst voorgelegd. 

Het kabinet ziet het als onwenselijk dat deze producten, die vanuit het perspectief van de Geneesmiddelenwet niet als geneesmiddel in het handelsverkeer mogen worden gebracht, in aanmerking komen voor het verlaagde btw-tarief.

Geneesmiddelenwet

Het kabinet heeft zich bij het definiëren van het begrip geneesmiddel aangesloten bij de definitie uit deze Geneesmiddelenwet. Voortaan komen alleen geneesmiddelen waarvoor op basis van de Geneesmiddelenwet een handelsvergunning is verleend, in aanmerking voor het btw-tarief van 6%.

Ook voorbehoedsmiddelen, infusievloeistoffen, nierdialyseconcentraten en inhalatiegassen bestemd voor geneeskundige doeleinden vallen onder dit verlaagde btw-tarief.

Let op!

Producten die reeds ter beoordeling aan de Belastingdienst zijn voorgelegd, worden naar alle waarschijnlijkheid ook aan de inhoud van het wetsvoorstel getoetst.

Tip:

Sommige zelfzorgproducten die nu onder het verlaagde tarief vallen, vallen per 1 januari 2018 onder het verhoogde tarief. Dit komt, doordat zij niet onder een handelsvergunning vallen. Denk hierbij aan middelen tegen verkoudheid, acne, hoofdluis, verstopte neus, aambeien en wratten.

Dit is onderdeel van de Belastingplannen gepresenteerd op Prinsjesdag 2017. Het voorstel moet nog door de Eerste en Tweede kamer. 

E-book Belastingplannen 2018

BTW geneesmiddelen is onderdeel van de Belastingplannen gepresenteerd op Prinsjesdag 2017. Meer weten? Download het E-book Belastingplannen 2018, waarin alle plannen worden toegelicht.