Brede weersverzekering vrij van assurantiebelasting

Agrariërs die een zogenaamde brede weersverzekering afsluiten, of hun bestaande brede weersverzekering verlengen, zijn hierover vanaf 2020 geen assurantiebelasting meer verschuldigd. Lees meer...

Brede weersverzekering vrij van assurantiebelasting

Agrariërs die een zogenaamde brede weersverzekering afsluiten, of hun bestaande brede weersverzekering verlengen, zijn hierover vanaf 2020 geen assurantiebelasting meer verschuldigd. Dit staat in het Belastingplan 2020.

Brede weersverzekering

Een brede weersverzekering is een verzekering die bestaat sinds 2010. Het is een instrument voor landbouwers om onverzekerbare weersrisico’s af te dekken. Deze verzekering is nu nog belast met 21% assurantiebelasting.

Vrijstelling assurantiebelasting afschaffen

In een motie drong de Tweede Kamer eerder erop aan om in de assurantiebelasting voor dit soort verzekeringen een vrijstelling op te nemen. Met het voorstel wordt aan deze motie invulling gegeven.

Akkoord Europese Commissie

Nederland heeft voor de vrijstelling in de assurantiebelasting al het fiat gekregen van de Europese Commissie.

Om er zeker van te zijn dat de afschaffing niet als verboden staatssteun zou worden betiteld, is deze toestemming vooraf gevraagd.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze agro-adviseurs.