BIK van de baan, maar er is een alternatief

Awf-premie wordt verlaagd per 1 augustus

Het kabinet heeft besloten de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar te schrappen. Dit omdat verwacht wordt dat de Europese Commissie de BIK als ongeoorloofde staatsteun zal aanmerken en hiermee niet akkoord zal gaan.

Omdat het kabinet de voor de BIK gereserveerde middelen toch wil toedienen aan het bedrijfsleven, is er een alternatieve tegemoetkoming. Het plan is om de Afw-premie (werkloosheidsfonds) te verlagen. Hierdoor komen de middelen terecht bij ondernemers met personeel, net als bij de BIK.

BIK

De BIK was bedoeld om in de coronacrisis ondernemers te motiveren om extra te investeren. Daarom kon een korting op de afdracht van loonheffingen worden verkregen. Deze bedroeg 3% voor de eerste € 5 miljoen aan investeringen en 2,44% over het meerdere aan investeringen.

Awf-premie

Met hoeveel de Awf-premie gaat dalen, is nog niet bekend. De premie bedraagt nu 2,7% voor werknemers met een vast contract en 7,7% in de meeste ander gevallen. Met de BIK was jaarlijks een bedrag van € 2 miljard gemoeid.

Per 1 augustus

Het is de bedoeling dat de Awf-premie dit jaar vanaf 1 augustus verlaagd wordt. Dit zou voor de resterende maanden van 2021 kunnen leiden tot een nog verdere daling. 

De gevolgen van het schrappen van de BIK en het verlagen van de Awf-premie zullen per bedrijf verschillen. 

Bent u benieuwd welke gevolgen dit voor uw mkb-bedrijf heeft of heeft u nog vragen over het schrappen van de BIK? Neem gerust contact op.