Alternatief BIK: lagere AWf-premie per 1 augustus

Omdat het kabinet de voor de BIK gereserveerde middelen toch aan het bedrijfsleven wil doen toekomen, is het plan om de AWf-premie te verlagen...

Alternatief BIK: lagere AWf-premie per 1 augustus

Het kabinet heeft besloten de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar te schrappen. Dit omdat verwacht wordt dat de Europese Commissie de BIK als ongeoorloofde staatsteun zal aanmerken en hiermee niet akkoord zal gaan.

Omdat het kabinet de voor de BIK gereserveerde middelen toch wil toedienen aan het bedrijfsleven, is er een alternatieve tegemoetkoming. De AWf-premie (werkloosheidsfonds) wordt verlaagd. Hierdoor komen de middelen terecht bij ondernemers met personeel, net als bij de BIK.

Wat betekent het intrekken van de BIK regeling voor u? Maaike Grevinga, adviseur mkb, legt het u uit in de onderstaande video:

BIK regeling afgeschaft! En nu?

BIK regeling afgeschaft! En nu?

BIK

De BIK was bedoeld om in de coronacrisis ondernemers te motiveren om extra te investeren. Daarom kon een korting op de afdracht van loonheffingen worden verkregen. Deze bedroeg 3% voor de eerste € 5 miljoen aan investeringen en 2,44% over het meerdere aan investeringen.

Verlaging AWf-premie

Zowel de hoge als de lage AWf-premie worden verlaagd. De lage premie is met name van toepassing op werknemers met een vast contract. De hoge AWf-premie daalt van 7,7% naar 5,34%. De lage AWf-premie daalt van 2,7% naar 0,34%. Op deze manier blijft het wettelijke verschil tussen de hoge en lage premie van 5% gehandhaafd.

Ingangsdatum 1 augustus

De verlaging gaat in per 1 augustus 2021.

Vragen?

Bent u benieuwd welke gevolgen dit voor uw mkb-bedrijf heeft of heeft u nog vragen over het schrappen van de BIK? Neem gerust contact op.