Bijzonder uitstel van betaling: fiscale maatregelen coronavirus

Geüpdatet op donderdag 9 april

Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u, nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, de Belastingdienst vragen om 'bijzonder uitstel van betaling'.

U kunt voor voor meerdere belastingen uitstel aanvragen. Uitstel was al mogelijk voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting. Daar komen bij:

 • de kansspelbelasting;
 • de accijnzen;
 • de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken;
 • de assurantiebelasting;
 • de verhuurderheffing;
 • de energiebelasting;
 • andere milieubelastingen.

Ook geldt dit voor vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

U kunt online de aanvraag indienen. U krijgt dan standaard uitstel van betaling voor een periode van 3 maanden.

Geen boete

Als de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, stopt zij met invorderingsmaatregelen. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonbelasting hoeft u niet te betalen. De individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats en de Belastingdienst kan aanvullende voorwaarden stellen.

TIP: Doet u het verzoek schriftelijk? Stuur het verzoek aangetekend met ontvangstbevestiging. We verwachten dat er veel verzoeken worden ingediend, zo kunt u achteraf bewijzen dat en wanneer u het verzoek heeft toegestuurd.

LET OP: De regeling ziet op uitstel van betaling. U moet in alle gevallen uw aangiften tijdig (blijven) indienen. Anders loopt u het risico op een boete voor het niet tijdig indienen van uw aangifte.

LET OP: Tevens zal ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid in voorkomende gevallen (pensioenpremies BPF) een melding betalingsonmacht moeten worden gedaan.

Regels en voorwaarden uitstel van betaling

De Belastingdienst stelt regels en voorwaarden aan het verzoek.

 • Het verzoek moet u schriftelijk of online indienen.
 • In de brief moet u aangeven dat u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen.
 • U moet in het verzoek vermelden om welke reeds opgelegde aanslagen het gaat. U krijgt dan automatisch uitstel voor een periode van 3 maanden.
 • Wilt u langer dan 3 maanden uitstel van betaling? Dan kan de Belastingdienst u vragen om een nadere onderbouwing, mogelijk in de vorm van een verklaring van een extern deskundige.
 • Welke nadere informatie de Belastingdienst in dat geval precies willen ontvangen, is nog niet bekend. Ze publiceren daar in een later stadium over op hun website.

Verlaging van uw voorlopige aanslag

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting?

Dan kunt u uw voorlopige aanslag (laten) bijstellen. U betaalt direct minder belasting. Denk er wel aan om de voorlopige aanslag aan te passen als de resultaten weer beter worden.

De voorlopige aanslag moet u baseren op schattingen. Zijn die lastig te maken? Dan kunt u overwegen om (ook) voor de voorlopige aanslag uitstel van betaling aan te vragen.

Verlaging invorderingsrente per direct

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%.  Dit geldt voor alle belastingschulden.

Verlaging van belastingrente

De Belastingdienst rekent belastingrente als ze een aanslag pas te laat kunnen vaststellen, bijvoorbeeld omdat u niet op tijd of niet voor het juiste bedrag aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente wordt ook tijdelijk verlaagd naar 0,01%.

Dit geldt voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Houd onze 'corona-pagina' in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.