Geen bijverdiengrenzen voor vakantiekrachten tijdens coronacrisis

Werkgevers zetten in vakantietijd vaak vakantiekrachten in. Dat zijn regelmatig studenten met een studielening of studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Als deze studenten te veel verdienen, moeten zij hun lening of financiering stopzetten, om te voorkomen dat zij na afloop van het jaar moeten terugbetalen. 

Voor jonge vakantiekrachten van 16 of 17 jaar – voor wie ouders kinderbijslag ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) – gelden er elk jaar grenzen voor wat zij maximaal mogen bijverdienen om het recht op kinderbijslag te behouden. In het jaar 2020 was dat bedrag € 1.296 netto per maand. Door corona veranderen deze regels.

Grenzen vervallen

Wegens corona hebben DUO en de SVB besloten om de grenzen voor de bijverdiensten over het jaar 2020 te laten vervallen. Als gevolg hiervan mogen jongeren in het jaar 2020 onbeperkt bijverdienen, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun studielening en studiefinanciering, of voor de kinderbijslag die hun ouders ontvangen.

Bron: Fiscount

Houd onze corona-pagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.