Geen bijverdiengrenzen voor vakantiekrachten tijdens coronacrisis

Voor vakantiekrachten gelden er elk jaar grenzen voor wat zij maximaal mogen bijverdienen. Door corona verandert deze regel. Lees er meer over.

Geen bijverdiengrenzen voor vakantiekrachten tijdens coronacrisis

Werkgevers zetten in vakantietijd vaak vakantiekrachten in. Dat zijn regelmatig studenten met een studielening of studiefinanciering van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Als studenten te dicht bij de grens voor bijverdienen kwamen, moesten studenten de studiefinanciering en reisproduct stopzetten. Door corona zijn deze regels veranderd. 

Grenzen vervallen

Wegens corona hebben DUO en de SVB besloten om de grenzen voor de bijverdiensten over het jaar 2020 & 2021 te laten vervallen. Als gevolg hiervan mogen jongeren in het jaar 2021 onbeperkt bijverdienen, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun studielening en studiefinanciering, of voor de kinderbijslag die hun ouders ontvangen.

Hoeveel mochten studenten bijverdienen

Als deze studenten te veel verdienen, moeten zij hun lening of financiering stopzetten, om te voorkomen dat zij na afloop van het jaar moeten terugbetalen. 

Voor jonge vakantiekrachten van 16 of 17 jaar – voor wie ouders kinderbijslag ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) – gelden er elk jaar grenzen voor wat zij maximaal mogen bijverdienen om het recht op kinderbijslag te behouden. Door corona vervielen deze regels.

Houd onze corona-pagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.