Bijtelling in 2018

U betaalt bijtelling als u jaarlijks vijfhonderd kilometer of meer privé rijdt met uw auto. De fiscale bijtelling wordt berekend op basis van een percentage van de fiscale waarde (cataloguswaarde) van de auto.

Voor de bijtelling geldt in 2018 een standaardpercentage van 22%. Een bijtellingskorting is er voor nieuwe auto’s alleen nog bij een CO2-uitstoot van 0 gram/km. De bijtelling is dan 4% van de cataloguswaarde.

De beperking van dit 4%-forfait tot de eerste 50 duizend euro gaat pas per 2019 in voor auto's met een Datum Eerste Toelating vanaf 2019. Dat geldt ook voor auto's waarvoor het bijtellingspercentage na de eerste 60 maanden opnieuw wordt vastgesteld.

In februari 2018 wordt tussentijds geëvalueerd hoeveel gebruik er wordt gemaakt van het verlaagde bijtellingspercentage. De Tweede Kamer kan dan besluiten het percentage bij te stellen.

Oud tarief

Het oude 25%-tarief geldt nog voor alle auto’s met een eerste tenaamstelling tot en met 2016. Als op die auto’s destijds een lagere bijtelling gold in verband met lage CO2-uitstoot, mag dat percentage gebruikt worden zolang de 60-maandsperiode niet verstreken is.

Catalogusprijs

Voor de catalogusprijs geldt vanaf 2018 dat deze door de fabrikant of importeur publiekelijk kenbaar gemaakt moet worden. Op dit moment wordt de prijs alleen aan de wederverkopers kenbaar gemaakt.

Dit is onderdeel van de Belastingplannen gepresenteerd op Prinsjesdag 2017. Het voorstel moet nog door de Eerste en Tweede kamer. 

E-book Belastingplannen 2018

De bijtelling is onderdeel van de Belastingplannen gepresenteerd op Prinsjesdag 2017. Meer weten? Download het E-book Belastingplannen 2018, waarin alle plannen worden toegelicht.