Bijsluiter met uitleg bij naheffing btw

Wat is de reden voor de naheffing omzetbelasting? De reden is vaak onduidelijk, daarom gaat iedere naheffing omzetbelasting voortaan vergezeld van een bijsluiter met uitleg.

Bijsluiter met uitleg bij naheffing btw

Wanneer je als ondernemer een naheffing omzetbelasting krijgt, weet je niet altijd wat de reden voor de naheffing is. Om deze onduidelijkheid weg te nemen, gaat daarom iedere naheffing omzetbelasting voortaan vergezeld van een bijsluiter met uitleg.

Naheffing btw

Een naheffing btw kan worden opgelegd als jij als ondernemer bijvoorbeeld vergeten bent om over een bepaald tijdvak aangifte te doen. Ook kan het zijn dat er niet of onvoldoende btw is afgedragen aan de Belastingdienst of dat er bij de betaling iets fout is gegaan.

 

Bijsluiter

Om duidelijkheid over de naheffing te bieden, ontvang je voortaan een bijsluiter. Hierin staat vermeld:

  • de reden van de naheffing;
  • de opbouw van de aanslag;
  • en hoe deze is berekend.

Ook staat vermeld hoe je in bezwaar kan gaan als je het niet eens is met de naheffing.

Verwijzing naar site

De bijsluiter bevat ook een verwijzing naar de site van de Belastingdienst, waar de ondernemer aan de hand van een stappenplan een gemaakte fout kan herstellen. Zo kan bijvoorbeeld gecheckt worden of je de verschuldigde btw wel betaald hebt en of bij de betaling wel het juiste betalingskenmerk is gebruikt.

Zijn er vragen over de naheffing btw? Neem dan gerust contact op.