NL leert door: bij- of omscholen via de NOW-regeling

Werkgevers die NOW 2.0 aanvragen, moeten werknemers die (bijna) hun baan verliezen, ondersteunen bij het bij- of omscholen. Wat zijn de gevolgen? Lees meer...

NL leert door: bij- of omscholen via de NOW-regeling

Werkgevers die NOW 2.0 aanvragen, hebben de inspanningsverplichting om ondersteuning te geven aan het bij- of omscholen van werknemers. Dit betreffen medewerkers die hun baan dreigen te verliezen of al hun baan hebben verloren. Eerder heeft het kabinet al €50 miljoen uitgetrokken met ‘NL leert door’. Wat betekent ‘NL leert door’ voor werknemers?

Twee subsidieregelingen 

Naar verwachting kunnen werkenden en werkzoekenden begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Deze ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma ‘NL leert door’. Voor het pakket ‘NL leert door’ worden nu twee subsidieregelingen gemaakt:

  1. De tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door’ met inzet van een ontwikkeladvies voor een heroriëntatie op de arbeidsmarkt. Dit wordt gedaan onder begeleiding van een gekwalificeerde loopbaanadviseur.
  2. De tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door’ met inzet van online scholing. Hierbij kunnen mensen kosteloos online scholingsactiviteiten krijgen bij een aantal publieke en private opleiders.

Voorwaarden inzet subsidieregelingen

De ontwikkeladviezen en online scholingen zijn toegankelijk voor iedereen tot de pensioengerechtigde leeftijd die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt. Het gaat hier dus zowel om mensen die (nog) aan het werk zijn - inclusief zzp’ers en zelfstandig ondernemers - als om mensen die geen werk meer hebben.

Ontwikkeladvies 

Loopbaanadviseurs kunnen mensen ondersteunen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk. Een arbeidsmarktscan maakt deel uit van het ontwikkeladvies. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt welke arbeidsmarktkansen iemand heeft uitgaande van zijn huidige ervaring en ontwikkelwensen.

Online scholing

Naast het ontwikkeladvies geldt ook een subsidieregeling online scholing voor (ex-)werknemers. Deze subsidieregeling biedt hen de mogelijkheid om kosteloos online scholingsactiviteiten te volgen. Dit neemt de volgende voordelen met zich mee:

  • De scholing kan ondersteunend zijn bij het ontwikkelen van (nieuwe) vaardigheden voor het huidige werk.
  • Het om- of bijscholen zorgt ervoor dat iemand beter wordt toegerust voor de invulling van andere taken.
  • Scholing kan voor mensen, die in de toekomst de overstap willen maken naar ander werk of bijvoorbeeld naar het ondernemerschap, een eerste oriënterende stap zijn. Hierbij kunnen zij achterhalen of omscholing voor hen een optie is.

Deelnemers kunnen uiterlijk in het vierde kwartaal gebruikmaken van het online scholingsaanbod.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. 

Houd onze corona-pagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.