Bij samenwerking vaak geen korting fosfaatrechten

Als u fosfaatrechten overdraagt, worden deze met 10% gekort. Overdrachten naar bloed- of aanverwanten zijn hiervan vrijgesteld. Ook bij de overdracht naar een samenwerkingsverband, wordt geen korting opgelegd.

Bij samenwerking vaak geen korting fosfaatrechten

Als u fosfaatrechten overdraagt, worden deze met 10% gekort. Overdrachten naar bloed- of aanverwanten tot de derde graad zijn hiervan vrijgesteld. Ook bij de overdracht naar een samenwerkingsverband, waarvan u zelf deel uitmaakt, wordt geen korting opgelegd. 

Samenwerkingsverbanden

Gaat u een samenwerkingsverband, bijvoorbeeld een maatschap, aan met een derde? Indien u zelf deel uitmaakt van het samenwerkingsverband, wordt er geen korting opgelegd. Het is ook voldoende als slechts één van die personen uit het samenwerkingsverband uw bloed- of aanverwant is, tot in maximaal de 3e graad.

Door deze versoepelde uitleg kunt u gemakkelijker samenwerken met een derde, bijvoorbeeld de buurman. Daarnaast kunt u ook zonder korting rechten overdragen naar een samenwerkingsverband waar bijvoorbeeld uw man, vrouw of uw kind deel van uitmaakt.

BV’s

BV’s zijn rechtspersonen en geen 'natuurlijke' personen. U kunt niet bloed- of aanverwant zijn met een rechtspersoon. Bij een overdracht naar een BV geldt daarom altijd de 10% korting.

(Af-)splitsen

Draagt u rechten over vanuit een samenwerkingsverband en gaat één van de oorspronkelijke partners alleen verder, bijvoorbeeld in een eenmanszaak? Ook dan wordt er geen korting opgelegd. Ook niet als partijen niet bloed- of aanverwant zijn. Er vindt immers geen overdracht plaats naar een derde.

Melkfosfaatreferentie anders

Deze ruime uitleg van de regelgeving geldt niet voor de overdracht van de melkveefosfaatreferentie. De melkveefosfaatreferentie kan alleen maar worden overgedragen als alle partijen uit het samenwerkingsverband tot maximaal de 3e graad bloed- of aanverwant zijn.