Bezwaren box 3-heffing opnieuw 'massaal bezwaar'

De Belastingdienst wijst alle bezwaarschriften tegen de heffing in box 3, de vermogensrendementsheffing, in de aangifte 2018 opnieuw aan als 'massaal bezwaar'. Dit heeft staatssecretaris Snel bekendgemaakt.

Bezwaren heffing box 3

Tegen de vermogensrendementsheffing in box 3 wordt al jaren door duizenden belastingplichtigen bezwaar gemaakt.

Met name omdat voor de belastingheffing in box 3 wordt uitgegaan van een verondersteld rendement en niet van een werkelijk behaald rendement.

Omdat er in deze zaken nog op een uitspraak van de Hoge Raad wordt gewacht, is besloten om ook voor het jaar 2018 hierbij aan te sluiten.

Massaal bezwaar

Een aanwijzing als massaal bezwaar wil zeggen dat belastingplichtigen niet zelf hoeven te procederen ten aanzien van hun bezwaarschrift.

Van alle ingediende bezwaarschriften wordt een aantal geselecteerd en ter behandeling aan de rechter voorgelegd.

Pas als de hoogste rechter uitspraak heeft gedaan in deze zaken, zullen alle overige bezwaarschriften worden afgehandeld.

Let op!

Als belastingplichtige moet u zelf bezwaar aantekenen. Alle bezwaren worden voorlopig dus aangehouden. 

Individuele en buitensporige last

Bij belastingplichtigen die in hun bezwaar ook aanvoeren dat de heffing van box 3 leidt tot een individuele en buitensporige last, zal het bezwaar worden gesplitst.

Alleen als het bezwaar uitsluitend betrekking heeft op de strijdigheid van box 3 met het EVRM (Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden), kan het bezwaar in zijn geheel meedoen met de massaalbezwaarprocedure.

Alle overige argumenten zullen belastingplichtigen wel zelf moeten uitvechten voor de rechter.

Heeft u vragen over de massaalbezwaarprocedure, neem dan contact met ons op.

Blog

Massaal bezwaar heffing box 3 afgewezen

De Hoge Raad heeft onlangs uitspraak gedaan over de vraag of de vermogensrendementsheffing in box 3 tot 2017 in strijd was met het Europese recht. Hoewel de Hoge Raad tot de conclusie kwam dat het veronderstelde rendement van 4% in de periode tot 2017 zonder veel risico niet haalbaar was, werden de ingediende bezwaren toch afgewezen.

Door Ellen Punte
Lees blog