BEX niet altijd mogelijk bij veel andere graasdieren

Heeft u naast melkvee ook andere graasdieren en wilt u de BEX toepassen? Dan bent u in sommige gevallen verplicht al het voer gescheiden te registreren. Doet u dit niet dan kunt u de BEX niet toepassen.

BEX en andere graasdieren

De BEX is alleen bedoeld voor melkkoeien en het bijbehorende jongvee. Op veel melkveebedrijven zijn ook andere graasdieren aanwezig (bijvoorbeeld vleesvee of schapen). Hiervoor zijn in de BEX-berekening correctiefactoren opgenomen. Met deze correctiefactoren wordt de berekening gecorrigeerd voor de (ingeschatte) voeropname van deze overige graasdieren.

Correctie beperkt

Bij een groot aantal overige graasdieren wordt de BEX-berekening te onnauwkeurig. Om deze reden mogen deze correctiefactoren alleen maar gebruikt worden als het overgrote deel van de fosfaatproductie afkomstig is van melkvee. Hiervoor is een grens van 75% gesteld.

Fosfaatproductie melkvee < 75%?

Is de fosfaatproductie van uw melkvee kleiner dan 75% van de totale fosfaatproductie van alle graasdieren? Dan mag u de BEX alleen toepassen, indien u de voerstromen van het melkvee, administratief en aantoonbaar, volledig gescheiden houdt. Ook de voeropslagen moeten dan gescheiden zijn. U maakt dan een BEX-berekening voor alleen het melkvee.

Staldieren

Heeft u ook staldieren op uw bedrijf? Ook dan zult u de voerstromen volledige gescheiden moeten houden. Praktisch gezien zal dit alleen van toepassing zijn, indien u ook ruwvoer aan uw staldieren voert.