BEX 2018 aanpassing voorwaarden

Bent u melkveehouder? Dan kunt u ook in 2018 gebruikmaken van de BEX (bedrijfsspecifieke excretie melkvee). Vanaf 2018 gelden wel extra voorwaarden om BEX toe te mogen passen.

Daarnaast is nu duidelijk gemaakt hoe u moet omgaan met dieren die u uitschaart op eigen natuurterrein.

Aanpassingen BEX

Als u gebruik wilt maken van BEX moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Enkele van deze voorwaarden gaan over de samenstelling en minimale melkproductie van uw veestapel:

  • Minimaal 75% van de forfaitaire fosfaatproductie van graasdieren is afkomstig van melkvee (melkkoeien en jongvee).
  • Minimaal 70% van de forfaitaire fosfaatproductie van melkvee is afkomstig van melkkoeien.
  • De gemiddelde melkproductie is minimaal 5.600 kg meetmelk per koe per jaar.

Voor de meeste bedrijven zullen met name de laatste twee voorwaarden geen beperking opleveren.

Dieren op natuurterrein

Vanaf 2018 moet u ook uw melkvee dat u uitschaart naar eigen natuurterrein meenemen in de BEX-berekening.

Het BEX-resultaat kunt u vervolgens gebruiken voor de bepaling van uw mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid.

Voor deze onderdelen geldt immers de fosfaatproductie inclusief de naar eigen natuurterrein uitgeschaarde dieren.

Correctie gebruiksnormenberekening

Voor de gebruiksnormenberekening moet u stikstof- en fosfaatproductie van de op uw landbouwgrond aanwezige dieren bepalen.

Dit kunt u berekenen door de forfaitaire productie van deze dieren (excl. dieren op natuur) te corrigeren met uw BEX-voordeel (in procenten).

Heeft u vragen over de BEX? Neem gerust contact met ons op.