Voorkom vervallen van onbenutte betalingsrechten

Kunt u voor het tweede jaar niet al uw betalingsrechten benutten? Dan vervallen betalingsrechten. Lees meer...

Voorkom vervallen van onbenutte betalingsrechten

Kunt u voor het tweede jaar niet al uw betalingsrechten benutten? Dan vervalt het aantal betalingsrechten die u in twee opeenvolgende jaren niet heeft benut. U kunt betalingsrechten nog tot en met 15 mei 2021 overdragen.

Vervallen betalingsrechten

Betalingsrechten vervallen als u ze in twee opeenvolgende jaren niet heeft benut. Hierbij wordt gekeken naar het totaal aantal betalingsrechten (eigendom én huur) en het totaal aantal hectares subsidiabele grond. 

Rouleren niet meer toegestaan

Voorheen kon, door met betalingsrechten te rouleren, het vervallen van betalingsrechten worden voorkomen. Deze werkwijze is niet meer mogelijk.

Overdragen uiterlijk 15 mei

Als u geen extra grond in gebruik wilt of kunt nemen, kunt u het vervallen van betalingsrechten alleen voorkomen als u de betalingsrechten tijdig overdraagt. U kunt betalingsrechten overdragen middels verhuur of verkoop. Het digitale overdrachtsformulier van RVO moet dan uiterlijk 15 mei door beide partijen zijn ondertekend.

Heeft u nog vragen over de betalingsrechten? Neem gerust contact met ons op.