Zo meldt u betalingsonmacht op de juiste wijze

Mocht er sprake zijn van betalingsonmacht, denk er aan dit tijdig en op de juiste manier te melden. Hoe u dat doet, leest u in dit artikel.

Zo meldt u betalingsonmacht op de juiste wijze

Loopt het betalingsuitstel dat u vanwege corona kreeg af en kunt u nieuwe belastingen (als)nog niet op tijd betalen? U kunt dan mogelijk volgens de gebruikelijke regels betalingsuitstel aanvragen of een betalingsregeling afspreken. Vergeet ook niet tijdig de melding betalingsonmacht te doen.

Onze adviseurs stellen graag in overleg met u vast of deze melding in de concrete situatie van uw onderneming geboden is.

Melding betalingsprobleem

Bent u bestuurder van een bv of nv? Kan deze bv of nv haar belastingen en/of premies niet betalen? Meld dan op tijd de betalingsproblemen bij de Belastingdienst.

Een te late melding is nauwelijks te herstellen en maakt dat u als bestuurder bijna altijd zonder meer aansprakelijk bent voor de niet-betaalde belastingen en/of premies.

De Belastingdienst kan u, als bestuurder, aansprakelijk stellen voor het niet betalen van belastingschulden door de bv of nv. Voorwaarde is dat dit niet betalen het gevolg is van uw kennelijk onbehoorlijk bestuur in de voorafgaande drie jaren. De bewijslast hiervan ligt bij de Belastingdienst.

Niet (juist) gemeld?

Heeft u echter niet, niet op tijd of niet op juiste wijze bij de Belastingdienst gemeld dat de bv of nv de belastingen niet kon betalen? Dan bent u als bestuurder zonder meer aansprakelijk. De Belastingdienst hoeft dan niets te bewijzen.

Let op! Tegen een dergelijke aansprakelijkstelling kunt u zich nauwelijks verweren. U moet namelijk eerst aannemelijk maken dat het niet (tijdig of juist) melden van de betalingsonmacht niet aan u te wijten was. Over het algemeen zal dit zeer lastig zijn. Zorg daarom dat u altijd juist en op tijd de betalingsproblemen van de bv of nv meldt!

Wat is tijdig?

Tijdig melden wil zeggen binnen twee weken nadat de belasting of premie betaald had moeten zijn.

Tip! Een telefonische melding telt niet. Doe de melding daarom altijd schriftelijk!

Niet voor alle belastingen

De aansprakelijkheid geldt voor onder meer de loonbelasting, premies en omzetbelastingen en een aantal minder vaak voorkomende belastingen (zoals onder meer accijns en kansspelbelasting). Voor onbetaalde vennootschapsbelasting geldt de aansprakelijkheid niet.

Wilt u een overzicht van alle actuele steunpakketten? Bezoek onze coronapagina »