Zo meldt u betalingsonmacht op de juiste wijze

Geüpdatet op maandag 30 maart

De overheid heeft verschillende maatregelen getroffen om ondernemers en organisaties tijdens deze coronacrisis te ondersteunen en helpen. Een van de maatregelen ziet op uitstel van betaling. U moet wel in alle gevallen uw aangiften tijdig (blijven) indienen.

Maar denkt u, ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid, ook aan de melding betalingsonmacht! De Belastingdienst verwacht dat u in voorkomende gevallen ook een melding betalingsonmacht doet. Onze adviseurs stellen graag in overleg met u vast of deze melding in de concrete situatie van uw onderneming geboden is.

Melding betalingsprobleem

Bent u bestuurder van een bv of nv? Kan deze bv of nv haar belastingen en/of premies niet betalen? Meld dan op tijd de betalingsproblemen bij de Belastingdienst.

Een te late melding is nauwelijks te herstellen en maakt dat u als bestuurder bijna altijd zonder meer aansprakelijk bent voor de niet-betaalde belastingen en/of premies.

De Belastingdienst kan u, als bestuurder, aansprakelijk stellen voor het niet betalen van belastingschulden door de bv of nv. Voorwaarde is dat dit niet betalen het gevolg is van uw kennelijk onbehoorlijk bestuur in de voorafgaande drie jaren. De bewijslast hiervan ligt bij de Belastingdienst.

Niet (juist) gemeld?

Heeft u echter niet, niet op tijd of niet op juiste wijze bij de Belastingdienst gemeld dat de bv of nv de belastingen niet kon betalen, dan bent u als bestuurder zonder meer aansprakelijk. De Belastingdienst hoeft dan niets te bewijzen.

Let op!
Tegen een dergelijke aansprakelijkstelling kunt u zich nauwelijks verweren. U moet namelijk eerst aannemelijk maken dat het niet (tijdig of juist) melden van de betalingsonmacht niet aan u te wijten was. Over het algemeen zal dit zeer lastig zijn. Zorg daarom dat u altijd juist en op tijd de betalingsproblemen van de bv of nv meldt!

Hoe snel moet u melden?

Tijdig melden wil zeggen binnen twee weken nadat de belasting of premie betaald had moeten zijn.

Tip!
Een telefonische melding telt niet. Doe de melding daarom altijd schriftelijk!

Niet voor alle belastingen

De aansprakelijkheid geldt voor onder meer de loonbelasting, premies en omzetbelastingen en een aantal minder vaak voorkomende belastingen (zoals onder meer accijns en kansspelbelasting). Voor onbetaalde vennootschapsbelasting geldt de aansprakelijkheid niet.

Houd onze coronapagina in de gaten

Op deze pagina verzamelen wij al het nieuws, tips en adviezen voor ondernemers en organisaties.