Betalingen aan derden per 2022 inclusief BSN

De wetgeving rond betalingen aan derden gaat vanaf 2022 veranderen. Voortaan moet ook het BSN-nummer van derden worden doorgegeven. Lees meer...

Betalingen aan derden per 2022 inclusief BSN

De wetgeving rond betalingen aan derden gaat vanaf 2022 veranderen. Naast gegevens die al moesten worden doorgegeven, moet voortaan ook het BSN-nummer van de ingehuurde derde aan de Belastingdienst worden doorgegeven.

Betaling aan derden

Bij betalingen aan derden gaat het om betalingen aan personen die:

  • niet bij de opdrachtgever in dienst zijn;
  • geen ondernemer zijn en;
  • zelf geen factuur uitreiken met btw.

Denk hierbij aan personen die lezingen op hun vakgebied houden en aan freelancers, zoals schoonmakers.

Gegevens doorgeven

De gegevens die moeten worden doorgegeven betreffen:

  • de NAW-gegevens van de ingehuurde derde;
  • de geboortedatum;
  • het BSN-nummer en;
  • de uitgekeerde bedragen, inclusief kostenvergoedingen.

Betalingen in 2022

De wijziging inzake betalingen aan derden gaat in per 2022, maar de in dat jaar uitgekeerde bedragen hoeven pas in de eerste maand van 2023 aan de Belastingdienst te worden doorgegeven. De uiterste inleverdatum is 31 januari 2023. Dit moet voortaan digitaal en niet langer via het gegevensportaal van de Belastingdienst. Hoe digitaal moet worden aangeleverd, wordt nog bekendgemaakt.

Betalingen in 2021

Betalingen in 2021 moeten nog wel via het gegevensportaal gemeld worden. Hiervoor heeft u een account nodig. U moet een account aanvragen als u nog niet eerder betalingen aan derden heeft doorgegeven. 

Heeft u vragen over het doorgeven van betalingen aan derden? Neem dan contact met ons op.