Berekening tegemoetkomingen Wtl uiterlijk 31 juli

Als u als werkgever recht heeft op tegemoetkomingen volgens de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) valt uiterlijk 31 juli de berekening van de tegemoetkoming in de bus. U ontvangt de tegemoetkoming daarna binnen zes weken.

Drie tegemoetkomingen

De Wet tegemoetkomingen loondomein bestaat uit een drietal tegemoetkomingen voor werkgevers. Deze tegemoetkomingen in de loonkosten hebben betrekking op werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Het betreft:

  • het loonkostenvoordeel (LKV) voor gehandicapte en oudere werknemers;
  • het lage inkomensvoordeel (LIV);
  • het lage inkomensvoordeel voor jongeren (jeugd-LIV).

Berekeningen

voorlopige en definitieve berekening

U heeft uiterlijk 14 maart een voorlopige berekening van de tegemoetkomingen gehad. Dit betreft de tegemoetkomingen over het jaar 2020. Hierin staat per werknemer het bedrag van de tegemoetkoming gespecificeerd. Bij fouten kon u deze tot 1 mei wijzigen.

De definitieve berekening van de tegemoetkomingen ontvangt u uiterlijk 31 juli. Het bedrag van de tegemoetkomingen ontvangt u uiterlijk zes weken later.

Fouten in aangiften?

Heeft u fouten gemaakt in uw aangiften voor de loonheffingen over 2020? Dan bent u verplicht die te herstellen. U krijgt hierdoor echter géén hogere Wtl.

Heeft u te veel Wtl ontvangen? Dan zal de Belastingdienst dit bedrag terugvorderen.

Heeft u vragen over de beschikking Wtl, neem dan contact met ons op.

Wilt u alle actuele cijfers (waaronder het minimumloon, arbeidskortingen, LIV, LKV en premiepercentages werknemersverzekeringen) in één overzicht? Download onderstaande whitepaper: 

E-book Actualiteiten Personeel 2021

Het e-book Actualiteiten Personeel 2021 is een handig naslagwerk voor u als werkgever, HR-medewerker en/of salarisadviseur. In het e-book vindt u onder meer de actuele cijfers van het minimumloon, premiepercentages werknemersverzekeringen...