Beperkte mestruimte op (primaire) waterkeringen

(Primaire) waterkeringen (dijken) waarop u niet de feitelijke beschikkingsmacht hebt, tellen niet mee voor derogatie. Deze gronden tellen beperkt mee voor de gebruiksnormen, de mestverwerkingsplicht en de grondgebondenheid.

Beperkte mestruimte op (primaire) waterkeringen

(Primaire) waterkeringen (dijken) waarop u niet de feitelijke beschikkingsmacht hebt, tellen niet mee voor derogatie.

Deze gronden tellen beperkt mee voor de gebruiksnormen, de mestverwerkingsplicht en de grondgebondenheid. Ook kunnen er betalingsrechten op verzilverd worden.

Wel of geen beschikkingsmacht?

Op de meeste primaire waterkeringen mag u niet volledig zelf bepalen wat u wanneer op de grond uitvoert.

Daarnaast heeft de eigenaar (bijv. Rijkswaterstaat of het waterschap) bijna altijd de bevoegdheid om zelf ook (onderhouds)activiteiten uit te voeren.

Hierdoor is RVO/LNV van mening dat u, normaal gesproken, geen feitelijke beschikkingsmacht heeft over deze primaire waterkeringen. Dit kan ook gelden voor secundaire en regionale waterkeringen.

Dit hangt af van de mate waarin u te allen tijde zelfstandige beslissingen kunt nemen t.a.v. het gebruik. Het contract is hierbij bepalend.

Aparte regels

Voor waterkeringen zonder beschikkingsmacht, gelden vanaf 2019 specifieke regels.

Derogatie en gebruiksnormen

U mag het grasland op (primaire) waterkeringen zonder feitelijke beschikkingsmacht, niet meetellen voor derogatie en ook niet voor de 80% graslandeis.

De grond telt wel mee voor de gebruiksnormen. U dient daarbij rekening te houden met aangepaste normen.

Voor deze waterkeringen moet u de volgende gebruiksnormen hanteren:

  • 170 kg stikstof dierlijk (ook bij derogatiebedrijven)
  • 170 kg stikstof totaal
  • 80 kg fosfaat

Indien in uw contract beperkingen zijn opgenomen t.a.v. het mestgebruik, dan hanteert u deze hoeveelheid als gebruiksnorm. 

Mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid

Voor de berekening van uw mestverwerkingsplicht en de grondgebondenheid, telt u de fosfaatruimte op de dijken mee. U sluit daarvoor aan bij het bovenstaande, een vaste norm of de ruimte uit het contract. 

Betalingsrechten

Bent u de feitelijke gebruiker van de waterkering? Dan kunt u de grond wel gebruiken voor het benutten van betalingsrechten. De feitelijke beschikkingsmacht is hierbij niet van belang. 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.