Bemestingsplan en derogatiemonsters uiterlijk 28 februari

De uiterste datum voor het nemen van grondmonsters voor derogatie is dit jaar uitgesteld naar 28 februari. Lees meer...

Bemestingsplan en derogatiemonsters uiterlijk 28 februari

De uiterste datum voor het nemen van grondmonsters voor derogatie is dit jaar uitgesteld naar 28 februari. Dit geldt ook voor het opstellen van het bemestingsplan. Dit is een eenmalig uitstel vanwege weersomstandigheden.

Uitstel bemonstering en bemestingsplan

Middels een wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet is de uiterste datum voor het laten bemonsteren van de landbouwgrond voor derogatie dit jaar met één maand uitgesteld.

Dit geldt ook voor het opstellen van het bemestingsplan. Voor het jaar 2019 geldt voor beide een uiterste datum van 28 februari.

Reden uitstel

De reden van dit uitstel is, dat Nederland in de afgelopen tijd te maken heeft gehad met een vorstperiode. Hierdoor was het tijdig nemen van grondmonsters niet altijd haalbaar.

Geldigheid derogatiemonsters vanaf 1 februari 2015

Het bovengenoemde uitstel met één maand heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de derogatiemonsters. Derogatiemonsters met een monsterdatum vanaf 1 februari 2015 blijven geldig voor derogatie 2019.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met mij op.